Hem

2022-05-17

Skall jag binda mitt elavtal eller ha ett rörligt?
Det är mycket svårt i dagsläget att ge några bra råd, speciellt när det gäller tidpunkten för att binda elpriset.
Vi tror att priserna kommer vara fortsatt höga så längde kriget varar med både höga olje-, gas- och elpriser.
Vi håller på att ta fram ett par nya varianter med en kombination av fast- och rörligt elpris som säker kommer att passa många för att minska risken inför den kommande vintern med förmodligen fortsatt höga elpriser.
En annan variant för många som idag har ett rörligt månadsmedelpris är att teckna ett rörligt avtal med timpris. Då kan man själv påverka mer genom att tvätta, köra diskmaskin och ladda elbilen (om man har någon),
Men även göra varmvatten (om man har jord- berg- eller luftvärmepump) under natten då det rörliga priset är avsevärt billigare än under dagtid. Se dagens timmätta priser nedan i bilden.
 
Mellan kl 23 och 06 är priset under en (1) krona.
Mellan kl 06 och 10 är priset över två (2) kronor

2021-09-21

VINTERSÄKRA ELLER INTE VINTERSÄKRA – DET ÄR FRÅGAN?
Du som är medlem i Elnätverket är säkert fundersam nu när de senaste elfakturorna kommit. Priserna som mitt i sommaren överstiger tidigare vintrars priser. Det är helt osannolikt.

Det finns några faktorer som påverkar det:
• Bristande överföringskapacitet mellan norra och södra Sverige. Jus idag, 21/9, är priset dubbelt så högt i område S4, dvs Södra Götaland, som i S1, dvs Norra Sverige.
• Produktionsunderskott i södra Sverige eftersom stängningen av kärnkraftsreaktorerna, Ringhals & Oskarshamn, i första hand garanterade el till södra Sverige.
• Södra Sverige har genom produktionsunderskottet blivit beroende av fossileldade Karlshamnsverket och tyskproducerad el (fossilkraft – kolkraft och rysk gas) vilket resulterat i att det blivit kontinentala priser i syd.
• Sverige och övriga världen behöver kärnkraft för en stabil och pålitlig energiförsörjning.
Då till frågan ”Skall jag fortsätta med rörligt pris eller skall jag vintersäkra?”
Den pågående revisionen av kärnreaktorerna är snart avslutad och det skulle kunna sänka priset. Samtidigt är fyllnadsgraden i vattenmagasinen under medelnivån.
Vår vintersäkringsmodell innebär att man kan säkra dec, jan & febr., men Borås Elhandel kan anpassa detta individuellt genom att binda jan – aug, vilket skulle ge ett lägre fast pris.
KONTAKTA CONNY BRORSSON PÅ BORÅS ELHANDEL FÖR VIDARE DISKUSSION 033-206717
Du får gärna även kontakta mig. Om du inte har telefonnumret så hör av dig via epost eller Messenger.

==========================================

Bästa sättet att följa Elnätverket är via Facebookgruppen ”El-länken”

2020-08-06

El-nätverkets nya avtal som gäller från 2020-09-01

Elpriser

Om du tecknar ett fast avtal idag över 4 år så erbjuder Borås Elhandel
* ett pris via Elnätverket på 45,40 öre/kWh (inkl. moms)
* ingen fast administrativ avgift
* elcertifikat (rörligt) 0,9 öre (tidigare avtal 3,4 öre)
* bra miljöval tillägg 1,3 öre

Om du tecknar rörligt avtal
* Nordpools månadsmedelpris + 1,9 öre
* ingen fast administrativ avgift
* elcertifikat (rörligt) 0,9 öre (tidigare avtal 3,4 öre)
* bra miljöval tillägg 1,3 öre
* möjlighet att binda avtalet under januari, februari och mars till fast pris (du kontaktar då Borås Elhandel i god tid före december varje år och begär fast pris)

För dig som har solceller (Microproduktion av el) pågår diskussioner om ersättning för ev överskott.

Om nätverket förmedlar till Borås Elhandel och deras samarbetspartner installerar erhåller man under det första året en ersättning på 50 öre/kWh.

Alternativt om man anlitat annan installatör kan man tänka sig en kombination av ca 20 öre/kWh + serviceavtal på en nivå som dessutom är godkänt av försäkringsbolag. Kostnaden för serviceavtalet sprids ut under året på elfakturan.

Flera har kontaktat mig och klagat på just ersättningen för den egenproducerade elen som man levererar ut till nätet, men beaktar inte i den beräkningen nätverkets lägre pris på el. Vårt grundpris och de administrativa avgifter är lägre än för andra kunder.

Skicka bara en förfrågan till mig via Messenger.

=========================================================

Hej!

Nu är arbetet med att förhandla fram ett nytt avtal från den 1 september 2020 i full gång. Ett förhandlingsunderlag har skickats ut till ca 30 elleverantörer och nu väntar jag på svar. Jag har varit telefonkontakt med några redan ett par dagar efter det att utskickets gjordes..
Underlaget innehåller nu fler fokus än bara priset. Det skall också innehålla lösningen av återköp av överproduktion från solceller, möjlighet att vara behjälpliga vi installation av solceller, lagringsalternativ hos den enskilde abonnenten för att utnyttja den egenproducerade elen under natten, lösningar för laddning av elfordon.

Nu hoppas vi på bra lösningar för nätverkets medlemmar.

Askim 2020-04-07
Hans

================================================

Vi samarbetar med Borås Elhandel även under de kommande tre åren. Ny avtalsperiod 2017-09-01 till 2020-08-31.

Våra vinnande avtal finns på: Elnätverket

Personuppgiftslagen.


När du gör en intresseanmälan för vi in dina uppgifter i en databas, som ingår i förhandlingsunderlaget vid upphandlingen. Vi tillhandahåller sedan en aktuell kopia av databasen till vinnande företag. Elleveransföretaget får för eget bruk berika data med uppgifter man samlat in såsom kreditprövning, betalningshistorik, elområde, avtalsnummer, kundnr, anslutningsdatum etc., men kan inte lämna ut den till tredje part.
Vi hanterar uppgifterna i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

För mer information hänvisas till: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/
och
https://www.imy.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Nytt elavtal från 2017-09-01.
Vi  fortsätter med Borås Elhandel AB även under den kommande treårsperioden!
Anbudet från Borås ger fortfarande bästa utfallet för nätverkets medlemmar.
Nu kan du dessutom förnya avtalet direkt via nätverkets egen inloggning på Elnätverket .

Kontakta gärna mig innan du går vidare i processen: Elgurun 

Du kan välja mellan de olika alternativen
1. helt rörligt
2. rörligt med vintersäkring
3. fast pris under hela avtalsperioden.

De prisfördelar som Elnätverkets medlemmar har är;
*   0 kr i fast avgift (ord. Pris 468 kr/år inkl. moms)
*   påslag rörligt elpris 1,9 öre/kWh exkl. moms (ord. Pris 2,9 öre/kWh exkl. moms)
*   elcertifikatsavgift 3,4 öre/kWh exkl. moms (ord. Pris 8,5 öre/kWh exkl. moms)
*   personlig rådgivning
*   tillgång till Mina förmåner genom vår Kundklubb till rabatterade priser, Mina förmåner

* 7:e företaget av totalt 140 i Sverige som är certifierade enligt ”Schysst elhandel” vilket borgar för bra service, trygghet och att alla regelverk efterlevs och att vi står för det vi lovar. Schysst elhandel
*   prisad kundservice genom SM i Telefoni & Kundservice (vårt mål är att minst 90 % av alla samtal ska besvaras inom 1 minut)
*   försäljning av totallösningar för solceller för både villa, fritidshus och företag, Solceller
*   försäljning av laddlösningar/laddboxar till elbil genom vårt koncept, InCharge, Ladda bilen

Nätverket startade 1999 och sedan dess förhandlat fram fördelaktiga avtal för medlemmarna.
Strävan är att samordnat förhandla fram lägsta möjliga pris genom att låta ett antal elleverantörer ”slåss” i ett anbudsförfarande.
Bästa anbud bland de som kommit in utses av en ”kvartett” kloka personer.
Den utvalde elleverantören får tillgång till databasen/medlemsinformationen och skickar ut avtal som sedan den enskilde själv får ta ställning till. Ingen kollektivanslutning.

Nya medlemmar under löpande avtal.

Om du, som ny medlem i nätverket, vill ansluta dig under löpande avtalsperiod, så gör jag en individuell upphandling. En upphandling som du sedan kan ta ställning till. Du väljer själv om du vill acceptera avtalet. Inga tvångsanslutningar!

Om du har Facebook så sök El-länken. Där finns  snabb information.
Nätverket finns också på Twitter som ”Elgurun”.

_________________________________________________________________________________________

Avtal 2017 Klart.

Nu startar förberedelserna för en ny upphandling!
Nuvarande avtal går ut den 1 september 2017.
Under våren kommer jag att göra en ny upphandling och med din hjälp utöka nätverket med fler medlemmar för att pressa priserna ytterligare.

Har du synpunkter på avtalskonstruktioner eller parametrar i avtalet inför det nya avtalet så hör gärna av dig. Du kan kontakta mig antingen via epost (elgurun@gmail.com), via Facebooksidan (el-länken) en FB-grupp där jag skriver med viss frekvens. jag finns också på Twitter.

======================================

AVTAL 2015

Nytt avtal i hamn! Avtalsperiod 1/8 2015 – 1/9 2017. Vi fortsätter med Borås Elhandel AB.

Vårt nuvarande avtal går ut den 1 augusti.
Vi är inte helt nöjda med utformningen av det avtalet. Bedömningen byggde på principen om prolongering, dvs att nutiden speglar framtiden I detta fallet blev det inte helt bra. Det som blev fel var:

 1. Vintersäkringsperiodens längd
 2. Vintersäkringsperiodens elpris

Det hade varit bättre att ha ett helt rörligt pris under den gångna avtalsperioden. Inför det kommande avtalet har därför förfrågningsunderlaget utformats med två alternativa avtal, helt rörlig resp. rörligt med vintersäkring under december, januari och februari, dvs kortare ”säkrad period”.

Avtal 2015.

 1. Helt rörligt avtal (Nordpools månadsmedelpris + energipåslag 1,9 öre/kWh + elcertifikat fn 2,8 öre/kWh + skatt+moms)

Inför kommande vinter kan du byta avtalsform till vintersäkringsavtal enligt nedan.

 1. Rörligt pris med Vintersäkring under december, januari och februari.
  Vintersäkringspris (totalpris, dvs inkl. energipåslag, elcertifikat, skatt och moms)
  elområde 1=66,5 öre/kWh
 2. elområde 2= 79,0 öre/kWh
 3. elområde 3=80,4 öre/kWh
 4. elområde 4=81,6 öre/kWh

Vintersäkringspriserna gäller för vintern 2015/16. Priset för vintersäkringen avseende 2016/17 bestäms inför vinterperioden. Du har då också möjlighet att välja ett helt rörligt avtal.

Du kan välja endera av dessa alternativ.

Upplägget bygger på de erfarenheter vi dragit av utfallet på vårt nuvarande avtal.

Microproduktion – sol, vind eller vatten.

Egenproducerad el.

För dig som tecknar något av avtalen förbinder sig Borås Elhandel AB att också köpa din egenproduceradeöverskottsel. Se bilaga. På www.energiutveckling.se

Tidplan
* 20 maj – anbuden skall vara inkomna
* 5 juni – senast, anbuden utvärderade och val av leverantör är klart 
* 1 juli – medlemmarna skall ha avtalsförslaget för underskrift
* 15 juli – avtalet skall vara leverantören tillhanda (för att man skall hinna administrera alla
vid ev byte av elleverantör)

 * 1 augusti – avtalet träder i kraft, utom för de nya medlemmarna som har senare slutdatum
på nuvarande avtal.   

Anbudet skall vara bindande för Leverantören till den 31/7 2015.

Uppdatering

Har du fått ett brev med snigelposten så saknar jag din e-postadress!

Jag håller för närvarande på med en uppdatering av nätverkets databas.
Jag kontaktar alla som under de senaste åren varit i kontakt med mig och erhållit en intresseanmälan och returnerat till mig. Alla har inte ”nappat” på avtalet utan valt andra alternativ. Här finns då en möjlighet att åter få tillgång till vårt förmånliga avtal.

Vårt nuvarande avtal går ut den 1/8 2015 och under våren 2015 kommer förfrågningsunderlag att skickas ut till ett större antal elleverantörer. Nytt avtal bör vara klart inför semestrarna sommaren 2015.

Ett bekymmer är alla de som byter epostadress pga byte av arbetsgivare, byte av bredbandsleverantör etc. Bra är att ha en ”neutral” epostadress som inte är knuten till arbetsgivare, bredbandsleverantör etc. Varför inte välja t ex. gmail eller hotmail? Då är du inte bunden på samma sätt.

I viss utsträckning kommer jag att skicka snigelpost, men det är ju en kostnadsfråga eftersom medlemskapet är gratis.

Gå gärna in på hemsidan: www.energiutveckling.se/elpris och klicka på symbolen för ”Facebook”, ”epost”,”Twitter” så att du håller dig uppdaterad. Här skriver jag kontinuerligt kring energi, elpriser , men också om aktuellt pris på Nordpool etc.

Ett medialt uppmärksammat nätverk för elupphandling 

En sida som kan bli en väg för dig som vill spara pengar genom att betala mindre för din elkonsumtion. Målsättningen med detta nätverket är att medlemmarna skall ha så lågt elpris som möjligt!

Om du vill vara med i nätverket, som har lägre pris på el än övriga, så måste du skicka en intresseanmälan till mig! Du kan också nå mig genom epost: epost

Nätverket omsluter nu ca 15 GWh (~15.000.000 kWh) och ca 800 abonnenter.

Det nuvarande avtalet, för oss som tecknade avtal från 1.8.-12 med Borås Elhandel AB, förutsätter medlemskap i nätverket genom anmälan till mig via intresseanmälan, innebär

 • ett treårigt avtal med en kombination av rörligt och fast pris
 • inga fasta avgifter för fritidshus för den som samtidigt har Borås Elhandel AB på sitt permanenta boende
 • fakturering 1 gång/kvartal eller en gång per månad
 • möjlighet till e-faktura 

Konkurrerande uppköpare är bl a Kundkraft (Klicka och du får fram deras aktuella månadspris). Jämför med vårt 3-åriga pris!

Du som önskar ansluta dig till nätverket.

SKYNDA DIG att skicka in en intresseanmälan!
________________________________________

Ett medialt uppmärksammat nätverk för elupphandling

Håll dig uppdaterad genom att nedan klicka på ”Epost”, ”Facebook” eller ”Twitter”