Tjäna 1,75 kronor mer per kWh på dina solceller

Från 25 till 200 öre per kilowattimme. Så mycket skiljer ersättningen från elbolagen när solcellsägare säljer sin överskottsel.

Villaägare med solceller på taket kan soliga dagar producera mer el än villan förbrukar. Då kan man mata in överskotts­elen på det allmänna elnätet och få betalt.

Men hur stor ersättningen villaägaren får skiljer sig rejält mellan elbolagen. Som mest kan man få 200 öre per kilowattimme, som minst fyra öre lägre än Nordpoolpriset, vilket blir 25 öre kilowattimmen räknat på fjolårets snittpris. Det visar en sammanställning över 29 svenska elbolag, gjord av Johan Lindahl som är svensk representant i IEA-PVPS, internationella energimyndighetens solcellsprogram.

Han gjorde en liknande tabell i fjol med 27 elbolag.

– Den stora skillnaden mot förra året är att de flesta elbolag som låg lite högre har gått ner till Nord Pools spotpris när den nya skattereduktionen infördes. Det var väntat och är helt rimligt, eftersom det är spotpriset som är marknadspriset på el. Några elbolag ligger kvar lite högre, och det gör man nog för att man ser det som ett sätt att profilera sig och knyta till sig fler kunder, skriver Johan Lindahl i ett mailsvar till Ny Teknik.

Skattereduktionen, som infördes vid årsskiftet, innebär att solcellsägare får dra av 60 öre på skatten för varje kilowattimme som levereras in på elnätet.

Ny Teknik skrev i går att regeringen nu vill införa en ny energiskatt på 30 öre per kilowattimme solel.

Det förslaget gäller solcells-anläggningar med en installerad toppeffekt på mer än 144 kilowatt, betydligt mer än vad som ryms på ett villatak.

Post Navigation