Nätverkets pris för januari blev 71.72 öre/kWh.Under månaden har ju priset gått upp pga kylan, lite vind och i södra Sverige (område 2 & 3) även pga bristande överföringskapacitet och import av brunkolsel och annan fossilproducerad el från övriga Europa.

När SSAB går över till fossilfri stålproduktion kommer, den under vinterperioden, underdimensionerade elproduktionen att bli ett akut problem.

Håll i, håll ut! Vi går mot varmare tider! Under sommaren kan vi exportera vårt överskott och priset dalar.

Post Navigation