Budgeten räckte inte till alla som sökte investeringsstöd för solceller 2020

Energimyndigheten meddelar idag under nyheten ”Kommande besked om avslag för privatpersoner som sökte solcellsstödet under 2020” att

”Den kommande tiden kommer de privatpersoner som sökte solcellsstödet under 2020 och inte tidigare fått sin ansökan beviljad få ett beslut från sin länsstyrelse om avslag på sin ansökan. Det beror på att de pengar som avsattes av riksdagen för stödet inte räckte till alla ansökningar, samt en ändring i förordningen för solcellsstödet som gör att länsstyrelsen inte längre kan bevilja stöd till privatpersoner. Privatpersoner kan från och med 2021 få stöd för solcellsinstallationer genom skattereduktion för investeringar i grön teknik.”

Det gör att de som inte beviljats investeringsstöd under 2020 hamnar i kläm. En räddningsplanka finns för de privatpersoner som bor i hus som är minst fem år gammalt och som kan utnyttja ROT-avdrag för en redan gjord solcellsinstallation under 2020:

”Privatpersoner som installerade solceller under 2020 har inte möjlighet att få den nya skattereduktionen. För de som varken kan ges investeringsstöd eller grönt skatteavdrag och som dessutom har valt att inte använda sig av ROT-avdraget för arbete kan det finnas möjlighet att ansöka om rotavdrag för installationsarbetet i efterhand. Kontakta Skatteverkets Skatteupplysning för mer information.”

Sämst lottade blir de som gjorde en installation av solceller under 2020 innan de fått besked om investeringsstödet och hoppades att budgeten skulle räcka till alla.

Lämna ett svar

Post Navigation