Anslut dig

PRIVATPERSONER

Medlem kan den bli som har elmätare och betalar sin el. Det innebär att den som bor i lägenhet, villa, har fritidshus och/eller företag kan ansluta sig. Anmälan kan ske även under pågående avtalsperiod.

  • Du har en säkring som är högst 200 ampere (Normalt för villor är 25 ampere eller lägre.) eller effektabonnemang understigande 135 kW (Gäller närmast företag).
  • Medlemskapet underlättas av tillgång till Internet/epost, fax eller egen informatör med dessa faciliteter. I princip skickas inga traditionella brev.
  • Medlem i nätverket blir den som skickar in en intresseanmälan och tecknar avtal
  • Du har inga förpliktelser gentemot nätverket
  • Du har inga garantier för att nätverket erhåller marknadens lägsta pris. Även om ambitionen är att så skall vara fallet!
  • Intresseanmälan innebär att man accepterar att en databas med uppgifterna i anmälningsblanketten läggs upp och att uppgifterna överförs elektroniskt och som utskrift till den elleverantör som lämnar lägst/bäst anbud som underlag för utskick av avtal.
  • Meddela din hittillsvarande leverantör via mejl eller brev att du inte avser att förlänga avtalet utan byta till ny leverantör.
  • Du blir aldrig utan elleverantör eller el!

Klicka här för att få en anmälningsblankett

FÖRETAG

För företag gäller särskild förhandlingsordning. Avtalen utformas med hänsyn till det enskilda företagets förbrukningsprofil och förbrukningsvolym.
Information via mail eller per telefon 0735-001941

BRANSCHORGANISTION

För branschorganisationer gäller särskild förhandlingsordning. Avtalen utformas med hänsyn till branschens förbrukningsprofil, antal medlemmar och förbrukningsvolym..
Information via mail eller per telefon 0735-001941