Nätverkets pris för januari blev 71.72 öre/kWh.Under månaden har ju priset gått upp pga kylan, lite vind och i södra Sverige (område 2 & 3) även pga bristande överföringskapacitet och import av brunkolsel och annan fossilproducerad el från övriga Europa.

När SSAB går över till fossilfri stålproduktion kommer, den under vinterperioden, underdimensionerade elproduktionen att bli ett akut problem.

Håll i, håll ut! Vi går mot varmare tider! Under sommaren kan vi exportera vårt överskott och priset dalar.


Budgeten räckte inte till alla som sökte investeringsstöd för solceller 2020

Energimyndigheten meddelar idag under nyheten ”Kommande besked om avslag för privatpersoner som sökte solcellsstödet under 2020” att

”Den kommande tiden kommer de privatpersoner som sökte solcellsstödet under 2020 och inte tidigare fått sin ansökan beviljad få ett beslut från sin länsstyrelse om avslag på sin ansökan. Det beror på att de pengar som avsattes av riksdagen för stödet inte räckte till alla ansökningar, samt en ändring i förordningen för solcellsstödet som gör att länsstyrelsen inte längre kan bevilja stöd till privatpersoner. Privatpersoner kan från och med 2021 få stöd för solcellsinstallationer genom skattereduktion för investeringar i grön teknik.”

Det gör att de som inte beviljats investeringsstöd under 2020 hamnar i kläm. En räddningsplanka finns för de privatpersoner som bor i hus som är minst fem år gammalt och som kan utnyttja ROT-avdrag för en redan gjord solcellsinstallation under 2020:

”Privatpersoner som installerade solceller under 2020 har inte möjlighet att få den nya skattereduktionen. För de som varken kan ges investeringsstöd eller grönt skatteavdrag och som dessutom har valt att inte använda sig av ROT-avdraget för arbete kan det finnas möjlighet att ansöka om rotavdrag för installationsarbetet i efterhand. Kontakta Skatteverkets Skatteupplysning för mer information.”

Sämst lottade blir de som gjorde en installation av solceller under 2020 innan de fått besked om investeringsstödet och hoppades att budgeten skulle räcka till alla.

Sammanfattning

Senast ändrad: 2020-04-22 08:07

Dela på Twitter
Dela på Facebook
Dela på Linked In

  

PrintHeader

Här sammanfattar vi nuläget på elmarknaden.

Historiskt låga priser

Medelspotpriset för SE3 sjönk med 23 procent under mars månad till 15 öre/kWh jämfört med månaden innan vilket är det lägsta mars-priset sedan 2002. Orsakerna går att finna i det milda vädret och effekter av Coronakrisen som håller ner elanvändningen både på kort och längre sikt samt välfyllda vattenmagasin. Samtidigt fortsätter vindkraftutbyggnaden vilket i allt större utsträckning påverkar elpriset.

Över normala nivåer i vattenmagasinen

Tillrinningen i Sverige har varit större än normalt och i Norge dubbelt så stor jämfört med normalt under årets första 14 veckor vilket är en anledning till att magasinnivåerna nu är över de normala i både Sverige och Norge. I Sverige var magasinsnivån 32 procent under vecka 14, vilket är 10 procentenhet över medelnivån. I Norge var fyllningsgraden 41 procent och 6 procentenheter över medianvärdet.

Rekordstor nettoexport under året

I genomsnitt har drygt 3,6 TWh el producerats under veckorna 11–14. Elanvändningen var i genomsnitt knappa 3,0 TWh/vecka vilket gav en nettoexport på 0,7 TWh/vecka. Hittills i år är nettoexporten 55 procent högre än under samma period under 2019. Senast Sverige nettoimporterat el på veckobasis var vecka 35 år 2018.

Källa. Energimyndigheten

Sammanfattning

Senast ändrad: 2019-11-13 09:02

Här sammanfattar vi nuläget på elmarknaden.

Elpriset steg under oktober månad 

Medelspotpriset för SE3 steg med knappt 10 procent under oktober månad till 41 öre/kWh jämfört med månaden innan. Orsakerna till det stigande elpriset var framförallt att elanvändningen ökade till följd av lägre temperaturer.

Nära normala nivåer i vattenmagasinen

Magasinnivåerna i Sverige ligger nu något över det normala medan Norge ligger en bit under normal nivå. I Sverige var magasinsnivån 76,7 procent under vecka 44 vilket är 1 procentenhet över medelnivån för perioden 1996–2018. I Norge var fyllningsgraden 80 procent, en bit under medianvärdet på 84,6 procent (perioden 1990–2018).

Slutkundernas elkostnad något lägre i september

För en lägenhetskund i SE3 sjönk det rörliga elpriset under september till 60 öre/kWh och för en kund i villa med elvärme hamnade det på 46 öre/kWh. Dessa två avtal har ändå sjunkit kraftigt sedan årsskiftet med 27 respektive 32 procent.

Rekordstor nettoexport av el hittills under 2019

Under de senaste 4 veckorna har i genomsnitt 3,2 TWh el producerats per vecka. Elanvändningen var samtidigt i genomsnitt 2,7 TWh/vecka vilket är något mindre än den genomsnittliga användningen för perioden. Hittills i år har Sverige nettoexporterat 22 TWh vilket är knappt 2 TWh mer är rekordåret 2015.

Källa. Energimyndigheten

Här sammanfattar vi nuläget på elmarknaden.

Elpriset steg under juli månad

Medelspotpriset för SE3 steg med drygt 42 procent under juli månad till 37 öre/kWh jämfört med månaden innan. Dock så var det betydligt lägre än förra sommaren då juli priset hamnade på 54 öre/kWh, ca 46 procent högre.

Normal nivå i vattenmagasinen

Magasinnivåerna i Sverige ligger runt det normala medan Norge har ett underskott. I Sverige var magasinsnivån 77 procent under vecka 31 vilket kan jämföras med en medelnivå på 76 procent. I Norge var fyllningsgraden 74 procent under vecka 31 jämfört med medianvärdet 80 procent (perioden 1990–2018).

Slutkundernas elkostnad minskar

För en lägenhetskund i SE3 blev det rörliga elpriset 49,5 öre/kWh i juni medan det för en kund i villa med elvärme hamnade på 36,1 öre/kWh. Dessa två avtal har sjunkit kraftigt sedan årsskiftet, 39 respektive 47 procent.

Fortsatt nettoexport av el

Under de senaste 4 veckorna har i genomsnitt 2,5 TWh el producerats per vecka. Elanvändningen var samtidigt i genomsnitt 1,9 TWh/vecka vilket är något mindre än den genomsnittliga användningen för perioden. Hittills i år har Sverige nettoexporterat drygt 17 TWh totalt.