Avtal 2012 – Klart

I mars 2012 skickade jag ut anbudsunderlag till ca 40 elleverantörer för att vi  i nätverket skall ha ett nytt avtal klart till den 1/8 då nuvarande avtal löper ut.

Jag har gjort en grovsortering av de inkomna anbuden och sedan diskuterat de mest aktuella med ett antal personer som också deltagit vid tidigare genomgångar. Det gäller också anbudsunderlaget.

Av de inkomna avtalsförslagen har vi valt Borås Elhandel AB, dvs vår nuvarande leverantör fortsätter. Det underlättar för er som redan finns med och samarbetet med Borås Elhandel och Magnus Alholme har fungerat mycket bra. Bra service och bemötande inte minst i en del kniviga situationer för några medlemmar. Men framför allt prismässigt!

Om du har Facebook och eller Twitter så ber jag dig gå in på hemsidan och klicka på ikonerna ( www.energiutveckling.se/elpris ). Då kommer dina Facebookvänner att informeras om nätverket och du kommer att få kontinuerlig information.

Du kommer att få hem ett avtalsförslag där du kan kryssa för
* olika betalningperioder (en månad, två månader, kvartal)
* olika betalningsformer (pappersfaktura, autogiro, e-faktura etc)

 • Avtalet sträcker sig över tre (3) år med start den 1/8. Om du ansluts senare pga av leverantörsbyte eller uppsägningstidens längd så avslutas ditt avtal trots det den 31/7 2015.
 • Inga fasta avgifter för anläggning 1 och 2 (t ex permanentbostad och fritidshus). För den som har ytterligare boenden 50 % rabatt på fasta avgiften (dvs 14 kr + moms).
  Medtagande alt. uppsägning av befintligt avtal utan kostnad vid definitiv avflyttning.
 • Fast pris under november – april = 48,9 öre/kWh (97,4 öre/kWh) Totalpriset innehåller även kostnad för energiskatt (29,0  öre/kWh) och moms 25 %. (Elområde 3)
  Fast pris under november – april =
  51,7 öre/kWh (102,8 öre/kWh) Totalpriset inne­håller även kostnad för energiskatt (29,0  öre/kWh) och moms 25 %. (Elområde 4)
 • Rörligt pris under maj – oktober = NordPools månads- alt. Timvisa spotpris + energipåslag 2,0 öre/kWh + elcertifikat fn 3,9 öre/kWh. Sedan tillkommer moms.
 • För elområde 1 och 2 gäller motsvarande anpassat till den lägre nivå på elen och skatten.

Mer av information kommer senare att finns på hemsida. Kryssa i facebook- och Twitterrutorna så får du information om detta.