Referenser och länkar

Referenser

Elnätverket har omnämnts ett flertal gånger i media.

https://picasaweb.google.com/118259793040420720282/ElprisTidningsartiklarOmNatverket

Ny Teknik. Tidningen har aktuell information inom teknikområdet.

Elpriser (Nordpool) Här redovisas elpriser från Nordpools spot- och terminsmarknad. Priserna redovisas som dygnsmedelpriser i svenska ören per kWh i Stockholm.

På Konsumentverkets hemsida kan du jämföra priserna hos olika bolag.

Konsumenternas elrådgivningsbyrå. Här kan du få information om avtal, elpriser etc.

Energimyndigheten Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt hållbart energisystem. Här kan man hitta information om olika uppvärmningssystem, energisystem etc. Man följer också upp nätbolagens tariffer.

Nordpool är den börs där elpriset förhandlas. Här kan du se flera av de nyckeltal som påverkar prissättningen.

Svensk Energi Här redovisas elpriser, kraftläget. Här finns också olika utredningar inom el-området.Här hittar du också adresser till olika ”medlemsföretag”.

Roger Fredriksson följer via sitt bolag också marknaden inom elområdet.