Byta leverantör

Att byta elleverantör

Om du tänker byta:

* skicka mail, fax eller brev till din nuvarande elleverantör och nätbolaget där du informerar dem om att du skall byta elleverantör vid nästkommande månadsskift eller då pågående avtal går ut.
* läs av elmätaren sista dagen före bytet och skriv upp det avlästa värdet

Nytt från och med den 1 januari 2007 är att man som kund kan byta leverantör vi 2 tillfällen per månad. Den tidigare regeln om en obruten månad är över. Numera går det fram till och med den 15:e i varje månad att byta till nästkommande månad. En klar förbättring för kunden.

Allmänt

Den svenska elmarknaden har varit avreglerad sedan 1996, men fram till den 1 november 1999 har det krävts en timmätare för att man skulle kunna byta elleverantör. Avregleringen innebär att enskilda och företag nu kan köpa el från den inhemska elleverantör som vederbörande önskar. Samtidigt som kravet på timmätare upphörde kortades också uppsägningstiden från sex månader till en månad.

Om din nuvarande elleverantör skickar ett avtalsförslag till dig för undertecknande kan du välja att inte skicka det i retur utan istället, skriftligt, anmäla att du avser att byta leverantör. Nytt avtalsförslag för förlängning av leveranser från din elleverantör kommer i allmänhet sent bara för att du inte skall kunna agera och byta leverantör. Det kan räcka med ett telefonsamtal, men för att vara på den säkra sidan är ett brev eller fax att föredra. Genom att inte förlänga övergår du under en kort period till sk ”rörligt pris”. Det innebär marknadspriset + ca 2 öre/kWh. Därför är det bra att ha avtal som går ut under lågprisperioden (vår/sommar).

Läs av och anteckna mätarställningen den sista dagen i månaden inför leverantörsbytet

Nätverksmedlem

Om du redan är medlem i nätverket så får du kontinuerlig information via epost och genom denna sida.

I god tid innan nuvarande avtalsperiod går ut, kommer du att få ett nytt förslag till avtal från den elleverantör som lämnar det lägsta/bästa anbudet. Den leverantör som lämnar det anbudet får underlaget, dvs namn och adressförteckning mm, via ”nätverksdatabasen” som innehåller de uppgifter som elleverantören behöver.

Efter anmälan till nätverket svarar nätverket för dessa kontakter.

Blivande medlem

Det enda du behöver göra är att underteckna och returnera avtalet till elleverantören. Skicka in intresseanmälan till den adress som anges på blanketten. Jag kommer sedan att kontakta elleverantörer för att få fram ett bra pris för din räkning. Det kan antingen vara den som just då levererar till nätverket, men kan också vara en annan som för tillfället erbjuder ett lägre pris.

Avtal kommer sedan hem till dig för undertecknande. Avtalsperioden är avpassad så att du kan vara med i nätverkets gemensamma upphandling vid kommande förhandlingstillfälle.

Efter anmälan till nätverket svarar nätverket för dessa kontakter.