Filosofin

Filosofin bakom Elnätverket (”Elnätverk Hans E Berg”)

 • Varför skall man betala mer för den el man förbrukar än nödvändigt?
 • En samordnad upphandling av el, kan pressa priserna!
 • Avtalet skall avse fast pris under minst 12 månader.
 • Varje medlem i nätverket avgör själv om han/hon skall ansluta sig till avtalet. Ingen kollektivanslutning!

Rekryteringen till nätverket startade i augusti 1999 inför avregleringen och kravet på särskild timmätare slopades den 1 november. Nätverkets första medlemmar var i första hand grannar, arbetskamrater och släktingar. Successivt har antalet medlemmar ökat och inför första förhandlingsomgången omfattade nätverket ca 80 fastighetsägare. Till detta kom dessutom ett antal fritidshus

Genom den uppmärksamhet som nätverket fått i massmedia (GöteborgsPosten, Dagens Nyheter, Land ,TV och VillaAktuellt) har antalet anslutna hushåll och företag mer än fördubblats fram till senaste förhandlingsomgången. Antalet medlemmar i nätverket ökar stadigt med ökande elpriser!

Se länken

Ökningen av antalet anslutna sker nu genom mun mot mun metoden. Medlemmar för informationen vidare till grannar, arbetskamrater och släktingar. Medlemmar finns från Skåne upp till Mellansverige, från Göteborgs skärgård till Stockholm.

Många har fortfarande inte utnyttjat möjligheten att sänka sitt elpris utan betalar fortfarande höga avgifter till leverantören. Leverantören ändrar inte priset självmant. 45% av alla fastighetsägare och företag ligger kvar på de höga priserna.

Förhandlingsordning

 1. Det underlag som genereras av medlemmarna i nätverket sammanställs vad avser bl a antalet kWh och antal mätpunkter.
 2. Underlaget skickas till ett stort antal av de nästan 200 bolag som levererar el som underlag för ett anbud.
 3. Inkomna anbud grovsorteras.
 4. Ett mindre antal med lägst/bäst anbud fingranskas och dessa kontaktas för ev komplettering.
 5. En ”analysgrupp” värderar anbuden och tar fram en ”vinnare”.
 6. Medlemmarna inbjuds till ett informationsmöte där de bästa förslagen presenteras och ”vinnarförslaget” rekommenderas – om informationsmötet inte har en annan uppfattning.
 7. ”Nätverksdatabasen” skickas över till den ”vinnande” leverantören som sedan skickar ut avtalsförslag till medlemmarna.

Vem är jag som samordnar nätverket?

Jag är en villaägare som irriterat mig på de oförskämt höga elpriserna och nätavgifterna som tagits ut av monopolföretagen före avregleringen. Jag ser fram mot en mera avreglerad marknad som innebär att inköp kan ske utanför Sveriges gränser t ex i Norge där elpriset är lägre.

Att Nätbolagen fortfarande tar ut oskäligt höga avgifter föranleder oss konsumenter att agera för en sänkning.

Du hjälper dig själv och övriga i nätverket till ett lågt elpris genom din anmälan!