Nu växer åter kritiken mot statliga Vattenfall i Tyskland. I företagets kärnkraftverk i Brunsbüttel utanför Hamburg har sönderrostade behållare med radioaktivt avfall påträffats. Vattenfall medger att företaget känt till missförhållandena sedan december i fjor. Anläggningen får inte tas i drift före 2021 när den skall avvecklas./GP120309.

Avtal 2012 – tidsplan

  • april – anbudsunderlag skickas till ca 40 elleverantörer
  • 5 maj – anbuden skall vara inkomna
  • 20 maj – anbuden utvärderade och val av leverantör är klart 
  • 15 juni – medlemmarna skall ha avtalsförslaget för underskrift
  • 25 juni – avtalet skall vara leverantören tillhanda (för att man skall hinna administrera alla vid ev byte av elleverantör)
  •  1 augusti – avtalet träder i kraft, utom för de nya medlemmarna som har senare slutdatum på nuvarande avtal.

Nu kan vi förhoppningsvis se en sjunkande trend för elpriset. Vattenmagasinen kan beräknas få god påfyllning efter vinterns snöande och med vårfloden kommer nivåerna att höjas. Vi får hoppas att snösmältningen i norr inte blir alltför koncentrerad så att man måste ”paniköppna” dammluckorna utan allt kan användas för kraftproduktion.
Vi kan ju också se fram mot ökad kärnkraftsproduktion när fler reaktorer startar upp.

När mars månad kommer går vi ju över i en fas där vårt avtal inte har något tak.

Svenska Dagbladet hade i söndags (5/2-12) en artikel om skillnaden i kostnad mellan olika leverantörer. Som mest runt 8000kr/år. Då inberäknat att man bor i olika elområden och har en förbrukning på ca 20.000kWh.
För konsumenter i samma elområde blir skillnaden som högst 3000/år. Det innebär ju att det blir en restresa till Kanarieöarna om man prickar rätt!

Den stora boven i sammanhanget är ju beskattningen. Elcertifikat, skatt och moms blir ju högre än elpriset – tokigt!

Till detta kommer monopolsituationen på nätområdet. De närmaste åren kommer med all sannolikhet nätavgifterna att höjas markant.

Regeringen förefaller ointresserad av detta. Det innebär ju att man får en skattebas som inte kan flyttas ut ur landet. Systemet liknar drivmedelsmarknaden.

En sida som kan bli en väg för dig som vill spara pengar genom att betala mindre för din elkonsumtion.

Målsättningen med detta nätverket är att medlemmarna skall ha så lågt elpris som möjligt!

Om du vill vara med i nätverket, som har lägre pris på el än övriga, så måste du skicka en intresseanmälan till mig! Du kan också nå mig genom epost

Nätverket omsluter nu ca 13 GWh (~13.500.000 kWh) och ca 800 abonnemang.

Vårt nuvarande avtal som gäller från 1.8.-07 med Borås Elhandel AB, förutsätter medlemskap i nätverket genom anmälan till mig via intresseanmälan,innebär

  • ett femårigt avtal med en kombination av rörligt och fast pris
  • inga fasta avgifter för fritidshus för den som samtidigt har Borås Elhandel AB på sitt permanenta boende
  • fakturering 1 gång/kvartal eller en gång per månad
  • möjlighet till e-faktura & autogiro

Nu närmar vi oss slutet på avtalsperioden och förbereder ett nytt avtal. Vi är nöjda med nuvarande avtal som för en normalvilla med en förbrukning på ca 23.000 kWh gav en minskad kostnad på över 3.000:- Kr

Du som önskar ansluta dig till nätverket skickar in en intresseanmälan och får sedan hem ett avtalsförslag. – Ingen tvångsanslutning!