Senast ändrad: 2018-01-30 13:28

Lägre prisnivå under veckan.

Under vecka 4 var systempriset 2 procent lägre än veckan innan.

De genomsnittliga spotpriserna i de svenska elområdena var 5-6 procent lägre än föregående vecka.

Terminspriserna för el nästkommande månad och år var i princip oförändrade under veckan.

Priset för nästkommande kvartal sjönk med 2 procent.

Priset på gas för nästkommande kvartal minskade med 2 procent under veckan. Motsvarande pris på olja ökade 1 procent och kolpriset var nära oförändrat. Veckans genomsnittliga pris på utsläppsrätter för december 18 steg med drygt 10 procent.

Vattenkraftens magasinnivåer var normala för årstiden och tillgängligheten i nordisk kärnkraft var fortsatt hög efter ett kort stopp för en reparation av en ventil i Forsmark 2 under veckan.

Uppehåll av läget på elmarknaden

Energimarknadsinspektionens och Energimyndighetens gemensam marknadsrapport, Läget på elmarknaden har publicerats veckovis sedan 2014.

På grund av en övergång till andra IT-lösningar kommer marknadsrapporten att göra uppehåll från och med denna vecka.

Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten arbetar nu gemensamt vidare för att även fortsättningsvis publicera ändamålsenlig information om läget på elmarknaden. Vi återkommer så snart som möjligt.

Senast ändrad: 2017-11-14 09:42

   

I veckans Läget på elmarknaden skriver vi bland annat om högre spotpriser i Sverige och att R4 togs ur drift.

Spotpriserna i SE1 och SE2 ökade med 7 procent medan SE3 och SE4 ökade med 6 respektive 2 procent. Den största förändringen i Norden ägde dock rum i DK1 där genomsnittspriset ökade med 10 procent..

Under veckan förekom dessutom höga timpriser i Danmark.

Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år ökade från föregående vecka med 7, 5 respektive 4 procent.

Priset på olja och gas ökade med 4 respektive 6 procent. Kolpriserna var emellertid i princip oförändrade.

Tillgängligheten i kärnkraften var hög under veckan. Ringhals 4 togs dock ur drift i slutet på veckan, på grund av låg nivå i en av reaktorns tre ånggeneratorer, orsakat av en matarvattenventil som omotiverat stängde.

Senast ändrad: 2017-08-01 09:33

 

I veckans Läget på elmarknaden: Negativa spotpriser i Tyskland under söndagen.

Spotpriserna fortsatte sjunka under vecka 30 med en nedgång motsvarande 4 procent. Gaspriset var oförändrat under föregående vecka. Priset på kol och olja  steg med en ökning på 2 respektive 1 procent.

Finland, Baltikum och Tyskland upplevde kraftiga prisförändringar under föregående vecka där spotpriserna steg 23 procent i Lettland och Litauen, samt 12 respektive 10 procent i Estland och Finland. I Tyskland sjönk genomsnittspriset med 20 procent och spotpriserna var negativa sju timmar under söndagen. Detta till följd av ett överskott i förnyelsebar energi och låg efterfrågan.

Ringhals 1 är fortsatt på årlig revision och väntas åter i drift 31 augusti.

Senast ändrad: 2017-03-21 09:29

I veckans läge på elmarknaden berättar vi bland annat om att underhåll på kablar bidrog till en varierad prisbild i Norden under veckan.

Spotpriserna och systempriset gick ner i genomsnitt för samtliga elområden under vecka 11. Priserna var något högre i Norge än i resterande Norden, med undantag för NO4 där priserna var som lägst. Anledningen till prisskillnaderna var underhåll på flera kablar vilket hade betydelse för överföringen mellan Sverige och Norge.

Systempriset vecka 11 minskade i genomsnitt med 10 procent.

Skillnader mellan olika elområden berodde bl a på överföringsbegränsningar mellan Sverige, Danmark och Tyskland.

Nätet i Tyskland belastades med mycket vind och solkraft vilket gjorde att överföringen begränsades från tysk sida. Det innebar att SE4 inte kunde ta del av de låga priserna i Tyskland i slutet av veckan. I Danmark var priset negativt två timmar, som mest -4 EUR/MWh, tidigt tisdag morgon samtidigt som överföringskapaciteten till SE4 var begränsad.

Elcertifikat med utgång/leverans mars 2017 stängde sista handelsdagen på 72 SEK/MWh. Genomsnittet för vecka 11 för elcertifikat med leverans mars 2018 var 74 SEK/MWh vilket innebar en ökning med 4 procent från veckan innan.

Senast ändrad: 2017-02-28 08:59

I Läget på elmarknaden vecka 8 kan man bland annat läsa om negativa elpriser i Norden och att elcertifikatpriset steg under veckan.

Under veckan som gick noterade Danmarks båda elområden negativa priser under ett antal timmar. I sammanhanget kan man notera att Tyskland också hade negativa priser under veckan som gick. Anledningarna till de negativa priserna var stor vindkraftsproduktion samtidigt som det var låg elanvändning under dessa timmar.

För de svenska elområdena sjönk elpriser med ca 11-16 procent, inga prisområdeskillnader noterades således på veckomedelpriset för de svenska elområdena.

Terminspriset för el nästkommande månad, kommande kvartal och år steg under veckan som gick med 4-7 procent. Priset på elcertifikat vände uppåt under veckan. Tillgängligheten i svensk och nordisk kärnkraft har varit kring 100 procent hela veckan.

Källa: Energimyndigheten

2014-10-14


Med Energiläget vill Energimyndigheten ge en samlad och lättillgänglig information om utvecklingen på energiområdet. Energiläget ger en överblick av användning och tillförsel av energi i Sverige, aktuell energi- och klimatpolitik och styrmedel samt energimarknader och bränslemarknader. Till Energiläget hör även en sifferbilaga i excel, Energiläget i siffror. Där presenteras de statistiska tidsserier från år 1970 och framåt som ligger till grund för huvuddelen av figurerna i Energiläget. Figurerna i Energiläget kan också laddas ner i som bilder i pdf-format, Energiläget i figurer.
Publikationen Energiläget, sifferbilagan Energiläget i siffror samt figursamlingen Energiläget i figurer finns tillgängliga för nedladdningen genom att klicka på knappen ”ladda ner” till höger.
Publikationen ges även ut på engelska under namnet Energy in Sweden och den finns tillgänglig via webbshopens engelska sida. För att komma åt den, klicka på den brittiska flaggan högst upp på sidan.
Läs eller hämta hela rapporten: https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=2785