Ett villahushåll med rörligt elpris kan få räkna med 1000 kr dyrare el i vinter jämfört med fjolåret.
orsaken är bl a underskott i vattenmagasinen och flera oplanerade stopp i kärnkraftverken.
I år satsar elbolagen hårt på att marknadsföra sk vintersäkringsavtal. Vi i nätverket var först med denna konstruktion.
I januari i år utgjorde elhandelspriset 35%, kostnaden för överföring (nätkostnad) för 22% medan energiskatten stod för 43%.

Elpriserna väntas vara nedtryckta i många år till. Det är inte bara statliga Vattenfall som går på knäna.
På terminsmarknaden (Nordpool) syns inga tecken på högre priser – tvärtom. prisökningen på tio års sikt täcker nätt och jämnt den förmodade inflationen. Spotpriset ligger nu under 35 öre/kWh, medan snittet historiskt är 50-60 öre.
Nu är det faktiska priset högre genom att vi via skattsedeln betalar den subventionerade utbyggnaden av vind- och solkraft.

”Borta/hemmaknappen” sitter vid ytterdörren. Det gör att att ett tryck på den när du går ut minskar elförbrukningen. Trycket gör att inga apparater står och drar ström i onödan.

Det finns sensorer som kollar om någon vistas i rummet och exakt hur mycket olika apparater drar. Nästa steg blir att mata in uppgifter om aktuellt elpris och aktuell koldioxidbelastning i det svenska kraftnätet. På så sätt kan systemet se till att tvättmaskinen körs när priset och/eller koldioxidavtrycket blir som lägst.

Kyligt väder och låga nivåer i vattenmagasinen har fått elpriserna att stiga de senaste veckorna. Priset kommer inte att sjunka de närmaste veckorna.
Temperaturen ligger 5-6 grader under den normala och nederbörden 59% under den normala.
Vår elanvändning har varit obetydligt under genomsnittet för de senaste fem åren. Detta trots den sviktande konjunkturen och därmed minskade produktionen.
Kärnkraften fungerar bättre än tidigare år.