2015-01-28

Mindre förluster från vindkraftverk med kolbollar

Om man tillsätter rent kol i isoleringsplasten runt högspänningskablar kan man öka spänningen och den överförda kraften med så mycket som en fjärdedel. Hemligheten är kolbollen C60.

ANNONS

Det är åtta Chalmersforskare inom kemi, kemiteknik, materialteknik och tillverkningsteknik som tillsammans en forskare på Borealis polyetenanläggning i Stenungsund kunnat visa att olika varianter av kolbollen C60, ett nanomaterial i molekylgruppen fullerener, ger ett starkt skydd mot nedbrytning av isoleringsplasten som används i högspänningskablar.

Läs artikeln i Ny Teknik: http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article3879035.ece

2014-12-19

 

Alla skall ha rätt till timvärden.

 

Alltför få köper el per timme i Sverige. Det anser Samverkansrådet för smarta elnät. För att fler skall bli intresserade föreslås att alla ska få gratis tillgång till sina timvärden.

Redan för två år sedan infördes nya regler så att alla som önskar ska kunna teckna avtal som följer elpriset per timme.

Ett av rådets förslag är att alla som önskar ska kunna begära ut sina timvärden utan kostnad. Då blir det också enklare att räkna på om det skulle löna sig att gå över till timbaserat abonnemang.

Med ett timbaserat abonnemang kan man få abonnenterna att styra över sin förbrukning till ”lågpristimmar”.

Rapporten kan du hämta via följande länk: http://www.swedishsmartgrid.se/om-radet/publikationer/

2014-12-08

Stöd till solceller

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet riktas till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Intresset för stödet är stort och fram till och med mars i år har ca 6 300 ansökningar inkommit till Länsstyrelserna varav ca 2 500 av dessa har beviljats stöd.

Mer info på: http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/

Via Borås Elhandel har jag skaffat en Eliq (http://www.boraselhandel.se/se/privat/koll-pa-laeget/eliq/ ) som gör att man kan hålla koll på elförbrukningen på ett bättre sätt. Jag skall nu testa den  för att se vilka förändringar jag kan göra i min vardag för att minska elförbrukningen.
Eliqs hemsida http://www.eliq.se/

”Borta/hemmaknappen” sitter vid ytterdörren. Det gör att att ett tryck på den när du går ut minskar elförbrukningen. Trycket gör att inga apparater står och drar ström i onödan.

Det finns sensorer som kollar om någon vistas i rummet och exakt hur mycket olika apparater drar. Nästa steg blir att mata in uppgifter om aktuellt elpris och aktuell koldioxidbelastning i det svenska kraftnätet. På så sätt kan systemet se till att tvättmaskinen körs när priset och/eller koldioxidavtrycket blir som lägst.