”Städerna ska gå i täten för solrevolutionen”

Ny Teknik. Publicerad 11 mars 2014 06:5971 kommentarer

DEBATT. Sveriges storstadskommuner bör göra en storsatsning på förnybar energi och sätta solceller på i stort sett alla tak. Det är ett konkret sätt att möta klimathotet, det är ekonomiskt lönsamt och rätt utfört ger det jobb till arbetslösa ungdomar. 

Storbolag har hög nätavgift

Mer än tre tusenlappar per år – så mycket skiljer elnätavgiften mellan olika orter i Göteborgsregionen. Det visar en undersökning från Villaägarna.
Nätavgiften är den del av elkostnaden som kunden inte kan påverka.
De stora nätbolagen Fortum, EON och Vattenfall har fått mycket kritik för sina höga priser.
Många små nätbolag ägs av kommuner som är angelägna att hålla nere kostnaderna för kommuninvånarna.
Skillnaderna mellan bolagen är orimliga och prisregleringen för svag. Energimarknadsinspektionen, EI, borde få i uppdrag att stoppa bolagens överuttag. Nätbolagen utnyttjar sin monopolsituation.

Samtidigt är det bolagen med de högsta avgifterna, EON, Fortum och Vattenfall som har det sämsta underhållet på sina nät – flest avbrott och längst tid innan avbrotten reparerats.

 

Nätavgifter

Runt 400 kr mer i månaden för elen! Det kan bli effekten av att elbolagen vann i förvaltningsrätten. Men prishöjningen kan dröja eftersom domen kommer att överklagas. I princip innebär det att elnätsföretagen kan ta betalt för sina redan avskrivna elnät som om de vore helt nya. Det kan bli höjningar på upp till 60% av på din nuvarande näträkning.
Förhoppningsvis kommer kammarrätten till en mera rimlig bedömning av metod för beräkning av nätföretagens ramar för höjningen.
För industrin skulle det innebära en utgiftschock.

Så var de dags igen – Ringhals reaktor 1 stoppades automatiskt och går nu på halvfart.
Det är ju sommar och inte så problematiskt. Men hur blir det i vinter. Om det blir kallt så lever vi ju under marginalerna. Dessutom riskerar vattenreservoarerna att ha låga nivåer när vintern kommer. Detta genom en nederbördsfattig sommar.

Elpriserna väntas vara nedtryckta i många år till. Det är inte bara statliga Vattenfall som går på knäna.
På terminsmarknaden (Nordpool) syns inga tecken på högre priser – tvärtom. prisökningen på tio års sikt täcker nätt och jämnt den förmodade inflationen. Spotpriset ligger nu under 35 öre/kWh, medan snittet historiskt är 50-60 öre.
Nu är det faktiska priset högre genom att vi via skattsedeln betalar den subventionerade utbyggnaden av vind- och solkraft.

Tre av våra mest välmeriterade energiexperter anser att man antingen måste omorganisera eller lägga ner Energimyndigheten. Anledningen är att dess trovärdighet eroderats för länge sedan bl a genom att man ensidigt går miljörörelsen och vindindustrins ärenden. man hänvisar till Naturskyddsföreningens rapport ”Kärnkraftens kostnader” som innehåller så många fel att det gränsar till ren desinformation.
hela inlägget finns i Ny Teknik 5 juni 2013: http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3708553.ece

Vintern 2011/2012 hade Sverige 1,9 miljoner elavbrott. Av dess varade 79000 längre än 24 timmar, vilket strider mot ellagens krav. Fem elnätsföretag måste därför visa vilka åtgärder de tänker vidta för att bristerna inte skall bestå, enligt föreläggande från Energimarknadsinspektionen (EI). Om bristerna inte åtgärdas riskerar bolagen viten på upp till 5 miljoner kronor.
De fem bolagen är EON Elnät, Fortum Distribution, Vattenfall Eldistribution, Kramfors Energiverk och Härjeåns Nät.