Som jag skrivit tidigare så har priset på el stigit betydligt under senaste veckorna. Orsaken är bl a de låga nivåerna i vattenmagasinen och hotet om en vargavinter.
Jag har i anledning av detta talat med vår leverantör, Borås Elhandel.
Du kommer därför att i veckan att få ett brev från Borås E.
Vi har kommit överens om att de som så önskar skall få byta till ett fast avtal som gäller från 1/12-16 tom 31/8-17, dvs till dess nuvarande avtal gå ut.
Jag hoppas att det skall vara attraktivt för dig som vill säkra utgifterna under den kommande perioden.
För att avtalet skall gälla måste du svara direkt du fått brevet.
Du som vill fortsätta med ditt pågående avtal sitter lugnt i båten.
Jag är på resa och kommer hem till Sverige i veckoslutet.

2015-05-07

 

Elprisfallet slår hårdare än höjda effektskatten.
Torbjörn Wahlborg på Vattenfall anger att effektskatten som i dag är 6-7 öre per kWh står för ca 20% av produktionskostnaden för företagets reaktorer. Och en kombination av låga elpriser och höga produktionskostnader gör det olönsamt att ha Ringhals 1 och 2 i drift.
Ringhals 1 och 2 är i gott tekniskt skick, men när kostnaden är högre än intäkterna är det bättre att lägga ner.
Innan stängningen blir av måste Ringhals andra ägare Eon ta ställning i frågan.

2014-07-09

Återbetalning av elavgifter

Jag fick den 8/7 i ett brev från Borås Elhandel – nätverkets elleverantör – veta att det sker en återbetalning av den för höga debiteringen under maj månad. Lars A. hade också upptäckt detta och kontaktat Borås Elhandel.
Det innebär att du skall få en återbetalning på 5 öre/kWh exkl moms på förbrukningen för maj månad. Kolla nu detta!

Om du vill veta mer så ring kundservice 033-206725 eller mejla: kundservice@boraselhandel.se

/Hans
www.energiutveckling.se/elpris

För en tid sedan skrev jag om elnätsbolagens girighet.
Nu har HD satt ner foten. Det innebär att det blir juridiskt möjligt att pröva nätbolagens avgifter i allmän domstol. Fall upp till tio år gamla kan prövas.
Det girigaste bolagen, som alltså hade mest oskäliga avgifter, var Fortum, Eon och Vattenfall, dvs de största bolagen.