Senast ändrad: 2017-12-19 09:29

   

Stigande spotpriser under veckan.

I de svenska budområdena ökade spotpriserna med 13 procent i SE1 och SE2, 12 procent i SE3 samt 16 procent i SE4.
Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år sjönk från föregående vecka med mellan 3-4 procent.

Priset på olja ökade med 2 procent.

Genomsnittspriset på kol ökade med 3 procent. Gaspriset var emellertid i princip oförändrat

Tillgängligheten i den svenska och nordiska kärnkraften var hög under föregående vecka och samtliga reaktorer var i full drift.

Källa. Energimyndigheten.

Papperstunna solceller.

Ett internationellt forskarlag på Syddansk Universitet har lyckats framställa en ny typ solceller som är tunna som ett papper.
Under fem års tid har ett arbetslag bestående av 14 forskare på Nanosyd centrum på Syddansk Universitet arbetat med att ta fram framtidens solceller.
Målet från starten har varit att ta fram en ny, supertunn solcell som också är betydligt billigare än dagens. Nu har forskarlaget nått ett genombrott i sitt arbete.
Den nya typen av kolbaserad solcell som de lyckats konstruera är tunn som ett papper, böjbar och tillverkad av ett organiskt material. Utvecklingsarbetet med solcellerna ska i princip vara färdigt, och nu återstår att trycka cellerna på band av folier eller celluloid för att de senare ska kunna appliceras på bland annat hustak, båtar och bilar, skriver sajten Energinyheterna.
– De tekniska framsteg som vi ser just nu kommer att bidra till att tillverkning av solceller och alstring av solenergi blir så billigt att detta kan göras utan komplicerade politiska beslut och statliga bidrag, säger Morten Madsen, universitetsläraren vid NanoSyd centrum vid Mads Clausen Institutet vid University of Southern Denmark, till Berlingske Business.
Arbetet med Syddanska Universitet har bland annat bekostats med stöd från EU och företaget Danfoss, som utöver pengar också bidragit med en produktionsanläggning för att framställa solcellerna enligt metoden ”roll-to-roll”, som bland annat möjliggör tillämpningar inom massproducerad elektronik.
Strukturer som tryckts på det sättet väntas ge dessutom funktionella polymerer helt nya användningsområden i framtiden.
Ett problem som dock återstår att lösa är att supertunna solceller i dagsläget har betydligt kortare livslängd än tjockare, konventionella celler.

2014-10-10

Det börsnoterade vindkraftsbolaget Arise skrotar sin målsättning om att till slutet av 2017 uppföra landbaserad vindkraft om 650 MW.
Arise säger att utbyggnaden av vindkraft saktat in generellt i Sverige till följd av låga elpriser. I stället har bolaget formulerat ett allmänt hållet mål om att genom en effektiv förvaltning och utveckling ge aktieägarna god avkastning.

2014-10-07

I gårdagens och dagen tidningar läser vi att Fortum skall sälja ut elnäten i Sverige.

Finländska Fortum skall senare i oktober offentliggöra en försäljning av energibolagets svenska elnät för ca 53 miljarder kronor.
I december i fjor såldes det finländska nätet för motsvarande 22 miljarder till ett kanadensiskt bolag.

Jag har tidigare skrivit om det tre värsta nätprofitörerna i Sverige. De tre är Fortum, Vattenfall och Eon.

En ny ägare som köpt anläggningarna till ett högt pris önskar sannolikt ha en rejäl avkastning, vilket kan rendera ytterligare höjningar av nätkostnaderna för abonnenterna.
Vi kan bara hoppas att Energimyndigheten kan hålla nere påslagen. Företagen har ju monopol. Som konsument kan man ju inte byta.

Här är mitt tidigare inlägg.
” 2014-09-06

Elnätsavgifter skall sänkas!

I går fattade regeringen beslut om skärpta regler för landets elnätsbolag, för att garantera att de inte tar ut oskäliga avgifter. I praktiken väntas nu elnätsavgifter att sjunka med sammanlagt tiotals miljarder under kommande intäktsperiod 2016-2019.

De nya reglerna träder i kraft den 1/11 2014.”

Skutt uppåt på elpriset.

Elpriserna i Sverige har tagit ett skutt uppåt inledningsvis den här veckan. I förra veckan låg spotpriserna på mellan 25 & 35 öre/kWh på den nordiska elbörsen. I går steg priserna till nästan 47 öre. Anledningen är låg kärnkraftsproduktion och underskott i vattenkraftens magasin.

I vårt grannland Norge ligger däremot priserna betydligt lägre. Måndagens pris ligger mellan 14 & 37öre/kWh, varierande beroende på vårfloden.

Man bör kanske fundera över varför vårfloden i Sverige, med risken för omfattande översvämningar inte också gör att priserna kan hållas låga?

I dag den 28/5 ligger priserna i Sverige mellan 17 & 42 öre/kWh.

Elnätsföretag hotas av miljonböter.

Dålig information från elnätsföretagen ger elkunderna onödigt höga elräkningar. Göteborg Energi riskerar t ex böter och är bland de tio elnätsföretag som nu kritiseras av Energimarknadsinspektionen och om de inte bättrar sig väntar dryga böter.

Problemen gäller dels informationskrav, dels tidskrav.

Det gäller hur elnätsföretagen informerar sina kunder som får s.k. anvisade avtal eller tillsvidareavtal. En avtalsform som ges till kunder som inte själva gör ett aktivt val.
Bland företagen sticker bl a följande företag ut:

Eon Elnät
Telge Elnät
Göteborgs Energi
Fortum Distribution
Vattenfall

Tipsa dina  vänner och grannar om
www.energiutveckling.se/elpris