2014-10-07

I gårdagens och dagen tidningar läser vi att Fortum skall sälja ut elnäten i Sverige.

Finländska Fortum skall senare i oktober offentliggöra en försäljning av energibolagets svenska elnät för ca 53 miljarder kronor.
I december i fjor såldes det finländska nätet för motsvarande 22 miljarder till ett kanadensiskt bolag.

Jag har tidigare skrivit om det tre värsta nätprofitörerna i Sverige. De tre är Fortum, Vattenfall och Eon.

En ny ägare som köpt anläggningarna till ett högt pris önskar sannolikt ha en rejäl avkastning, vilket kan rendera ytterligare höjningar av nätkostnaderna för abonnenterna.
Vi kan bara hoppas att Energimyndigheten kan hålla nere påslagen. Företagen har ju monopol. Som konsument kan man ju inte byta.

Här är mitt tidigare inlägg.
” 2014-09-06

Elnätsavgifter skall sänkas!

I går fattade regeringen beslut om skärpta regler för landets elnätsbolag, för att garantera att de inte tar ut oskäliga avgifter. I praktiken väntas nu elnätsavgifter att sjunka med sammanlagt tiotals miljarder under kommande intäktsperiod 2016-2019.

De nya reglerna träder i kraft den 1/11 2014.”

Post Navigation