2015-05-07

 

Elprisfallet slår hårdare än höjda effektskatten.
Torbjörn Wahlborg på Vattenfall anger att effektskatten som i dag är 6-7 öre per kWh står för ca 20% av produktionskostnaden för företagets reaktorer. Och en kombination av låga elpriser och höga produktionskostnader gör det olönsamt att ha Ringhals 1 och 2 i drift.
Ringhals 1 och 2 är i gott tekniskt skick, men när kostnaden är högre än intäkterna är det bättre att lägga ner.
Innan stängningen blir av måste Ringhals andra ägare Eon ta ställning i frågan.

Post Navigation