Elpriset sjönk med 14 procent under februari

Februaris milda väder bidrog till att efterfrågan på el minskade och var en av orsakerna till att elpriset sjönk med 14 procent.
I månadens bevakning av elmarknaden fördjupar vi oss också i hur elanvändning och elproduktion fördelar sig mellan olika län i Sverige. Var sker den största elanvändningen i Sverige och vilka sektorer är det som använder el på olika platser?

Medelspotpriset för SE3 sjönk med drygt 14 procent under februari månad till 47,7 öre/kWh jämfört med månaden innan. Orsaken till detta var framförallt det mildare vädret som gav högre temperaturen vilket i sin tur gjorde att efterfrågan på el minskade och därmed sjönk elpriset.

Nivåerna i vattenmagasinen förbättras

Under vecka 9 är nivån i de svenska vattenmagasinen 3 procentenheter under det normala och i Norge är underskottet 4 procentenheter. Underskottet har därmed minskat stadigt under de senaste 4 veckorna. Tillrinningsenergin för årets första 9 veckor är över det normala i Norge och på normala nivåer i Sverige ligger något.

Slutkundernas elkostnad ökade i januari

För en lägenhetskund med rörligt elavtal i SE3 steg den ungefärliga totala elkostnaden med 7 öre/kWh under månaden till att vara i genomsnitt 2,5 kr/kWh i januari 2019. Det är 18 procent högre än i januari året innan. För en kund i villa med elvärme var totala kostnaden 1,8 kr/kWh vilket är 27 procent högre än i januari 2018. Det är elpriset och elskatten som ökat samt momsen som då också blir högre.

Fortsatt nettoexport av el i början av året

Under de senaste 4 veckorna har i genomsnitt 3,7 TWh el producerats per vecka. Elanvändningen var i genomsnitt 3,1 TWh/vecka vilket är något mindre än den genomsnittliga användningen. Hittills i år har Sverige nettoexporterat 2,1 TWh totalt.

Post Navigation