Hej!

Jag har nu uppdaterat på hemsidan.

Det tillkommer  ju hela tiden förbättringar i vårt avtal med Borås Elhandel AB. Dessutom tillkommer nya tekniska lösningar såsom installation av solceller, laddutrustning för elfordon etc.

Post Navigation