2014-10-08

DEBATT. I ett förnybart energisystem är inte effektbrist under vindstilla dagar det enda problemet. Ett lika stort bekymmer är att få tillräckligt betalt när det blåser och solen skiner. En omfattande utbyggnad av solkraft kan göra det svårt att finansiera kraftverk som behövs under vinterhalvåret, skriver Per Kågeson.

 

Läs vidare: http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3853832.ece

2014-10-08

 

Den nya regeringens energipolitik kan få stora konsekvenser för kärnkraften. Miljöpartiets Åsa Romson, ny miljöminister i Stefan Löfvens regering, menar att höjda avgifter och strängare krav på säkerheten kommer att tvinga fram stängningar av flera kärnkraftverk.

– Det är de äldsta och minsta reaktorerna som ligger sämst till, det tror jag alla håller med om, säger Kjell Jansson, vd för Svensk Energi.

Det betyder att de mest troliga valen är Oskarshamn 1 och 2 samt Ringhals 1 och 2.

Det finns ytterligare två huvudpunkter i överenskommelsen: Vattenfalls analysarbete för nybyggnation av kärnkraftverk avbryts och en blocköverskridande energikommission skapas. Där är avsikten att öka den förnybara elproduktionen med 30 terawattimmar till 2020.

Kraftbranschen är avvaktande i sina kommentarer.

– Vi avvaktar mer detaljerade uppgifter, men vi ser gärna en energikommission för att diskutera hur energisystemet ska se ut i framtiden. Vi är bekymrade över svensk basproduktion, säger Roger Strandahl, kommunikationschef på Eon.

Se mer: http://www.nyteknik.se/tekniknyheter/article3853653.ece

2014-10-10

Det börsnoterade vindkraftsbolaget Arise skrotar sin målsättning om att till slutet av 2017 uppföra landbaserad vindkraft om 650 MW.
Arise säger att utbyggnaden av vindkraft saktat in generellt i Sverige till följd av låga elpriser. I stället har bolaget formulerat ett allmänt hållet mål om att genom en effektiv förvaltning och utveckling ge aktieägarna god avkastning.

2014-10-07

I gårdagens och dagen tidningar läser vi att Fortum skall sälja ut elnäten i Sverige.

Finländska Fortum skall senare i oktober offentliggöra en försäljning av energibolagets svenska elnät för ca 53 miljarder kronor.
I december i fjor såldes det finländska nätet för motsvarande 22 miljarder till ett kanadensiskt bolag.

Jag har tidigare skrivit om det tre värsta nätprofitörerna i Sverige. De tre är Fortum, Vattenfall och Eon.

En ny ägare som köpt anläggningarna till ett högt pris önskar sannolikt ha en rejäl avkastning, vilket kan rendera ytterligare höjningar av nätkostnaderna för abonnenterna.
Vi kan bara hoppas att Energimyndigheten kan hålla nere påslagen. Företagen har ju monopol. Som konsument kan man ju inte byta.

Här är mitt tidigare inlägg.
” 2014-09-06

Elnätsavgifter skall sänkas!

I går fattade regeringen beslut om skärpta regler för landets elnätsbolag, för att garantera att de inte tar ut oskäliga avgifter. I praktiken väntas nu elnätsavgifter att sjunka med sammanlagt tiotals miljarder under kommande intäktsperiod 2016-2019.

De nya reglerna träder i kraft den 1/11 2014.”

Du minns väl Åsa Romsons & Gustav Fridolins kolbit i samband med debatterna inför valet.

Kolbiten väcker nog verkligen sympatier hos den breda massan av väljare i Sverige. Saken borde vara klar kan man tycka, men frågan är nog snarare hur Tyskland och förbundskansler Merkel reagerar om vattenfall får nya ägardirektiv om att avveckla sin kolkraft. Det är uppskattningsvis drygt 24000 färre jobb och ett par oersättliga steg i Merkels Energiwendebro som ryker. En match mot Merkel är sannolikt en för tuff match för Stefan Lövén att gå. Då väljer han hellre att gå en rond med Fridolin och hans kolbit på hemmaplan.

Läs mer: http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/dags-att-valja-stefan-gustav-eller-angela_3974188.svd

Elnätsavgifter skall sänkas!

I går fattade regeringen beslut om skärpta regler för landets elnätsbolag, för att garantera att de inte tar utoskäliga avgifter. I praktiken väntas nu elnätsavgifter att sjunka med sammanlagt tiotals miljarder under kommande intäktsperiod 2016-2019.

De nya reglerna träder i kraft den 1/11 2014.

(SvD 2014-09-05)