Elnätsavgifter skall sänkas!

I går fattade regeringen beslut om skärpta regler för landets elnätsbolag, för att garantera att de inte tar utoskäliga avgifter. I praktiken väntas nu elnätsavgifter att sjunka med sammanlagt tiotals miljarder under kommande intäktsperiod 2016-2019.

De nya reglerna träder i kraft den 1/11 2014.

(SvD 2014-09-05)

Post Navigation