2014-09-18

Vattenfalls första havsbaserade vindkraftspark, Yttre Stengrund i Kalmar sund med fem enheter på sammanlagt 10MW som varit i bruk sedan 2001, skall nu monteras ner. Det är inte ekonomiskt försvarbart att renovera dem. De kommer inte att ersättas med nya vindkraftverk. I dag fungerar bara ett av de fem vindkraftverken och det finns inga reservdelar att tillgå.

Post Navigation