2015-01-03

 

Jag har nu samlat Nordpools priser från den 1/8 2015 då vårt nuvarande avtal startade.

Om ni jämför med 2014 så ser ni att priserna överlag har varit betydlig lägre senaste året. (Sammanställningen avser elområde 3 – Mellansverige)

I augusti var priset nästan 50% lägre – 31,75 resp 15,87 öre/kWh

I september ca 14 öre lägre – 33,53 resp 19,65 öre/kWh

I oktober ca 8 öre lägre – 28,66 resp 22,09 öre/kWh

I november ca 4 öre lägre – 28,33 resp 24,01 öre/kWh

I december ca 12 öre lägre – 30,13 resp 18,24 öre/kWh

 

Här kommer en sammanställning av Nordpools priser för alla fyra elområdena för tiden aug – dec. 2015.

SE1        SE2      SE3        SE4

15 – Dec        16,56    16,56    18,18      18,24

15 – Nov        22,46    22,46    24,01    24,33

15 – Oct         20,91    20,91    22,09    23,14

15 – Sep        19,44    19,58    19,65     20,67

15 – Aug        13,71    13,71    15,87      15,87

Elområden:

SE1 = nordligaste Sverige

SE2= södra delen av Norrland

SE3= mellansverige

SE4= södra Sverige

Post Navigation