Hej!

Du har ju, som medlem i ”Elnätverk Hans E Berg”, fått ett brev från Borås Elhandel. Jag har haft kontakt med Borås m a a att spotpriset på Nordpool stigit kraftigt. Anledningen till prisökningen är ju bl a  att nivån i  vattenmagasinen är väldigt låg (kunde man inte ana med tanke på den sommar vi haft i år) och att meteorologen spår en kall  vinter. En annan osäkerhetsfaktor är ju ev driftsstörningar inom kärnkraften. Som lök på laxen fick vi ju en försmak på vad som ev komma skall för någon vecka sedan. Själv klarade jag mig undan eftersom jag var på varmare breddgrader.
Vilket råd skall man då våga sig på?

  1. Om du bor i en lägenhet och har liten förbrukning kan du fortsätta med nuvarande avtal.
  2. Om du bor i villa och har en normalförbrukning på ca 20 000 kWh kan ju alternativet med vintersäkring kännas intressant.
  3. Om du har flera anläggningar villa och fritidsanläggning/-ar som utnyttjas även vintertid (jul- och nyårsfirande, sportstuga i snörikt område etc.) och inte vill att kostnaderna skall skena, så är alternativet med fast pris fram till 1/9 2017.

En anmärkning kan vara att en vargavinter medför rikligt med nederbörd och rimligen måste resultera i välfyllda vattenmagasin under våren och därmed sjunkande priser.

Valet är ju mycket beroende på den egna plånbokens tjocklek och trots allt är det  ju nätkostnaderna som är det stora problemet.

(Jag skriver ju mer eller mindre oregelbundet på Facebook- El-länken och på www.energiutveckling.se om skeenden inom elområdet.)

Svara gärna på Lars enkät!

Post Navigation