Som jag skrivit tidigare så har priset på el stigit betydligt under senaste veckorna. Orsaken är bl a de låga nivåerna i vattenmagasinen och hotet om en vargavinter.
Jag har i anledning av detta talat med vår leverantör, Borås Elhandel.
Du kommer därför att i veckan att få ett brev från Borås E.
Vi har kommit överens om att de som så önskar skall få byta till ett fast avtal som gäller från 1/12-16 tom 31/8-17, dvs till dess nuvarande avtal gå ut.
Jag hoppas att det skall vara attraktivt för dig som vill säkra utgifterna under den kommande perioden.
För att avtalet skall gälla måste du svara direkt du fått brevet.
Du som vill fortsätta med ditt pågående avtal sitter lugnt i båten.
Jag är på resa och kommer hem till Sverige i veckoslutet.

Post Navigation