Senast ändrad: 2017-05-30 09:30

I veckans Läget på elmarknaden rapporterar vi om att sol och vatten bidrog till att elpriset fortsatte ner.

Systempriset gick i genomsnitt ner med fem procent och var i veckomedel 25,5 EUR/MWh. Främst berodde den genomsnittliga prisnedgången på den pågående vårfloden samtidigt som det varma vädret gjorde att elanvändningen minskade. I Danmark, Finland och de baltiska länderna gick dock spotpriset upp från föregående vecka.

I Sverige varierade prisbilden något mellan söder och norr när priset i SE1 och SE2 i genomsnitt sjönk fyra procent medan priset i SE4 sjönk tre procent och därmed låg några eurocent högre. Det högre priset i SE4 kan förklaras av att priserna i Danmark var något och högre och utbytet däremellan.

I Norden och Sverige steg magasinnivå med 6 respektive 4,7 procentenheter, vilket visar att vårfloden nu är igång i både Sverige och Norge. Nivåerna i de nordiska vattenmagasinen var vid ingången av veckan 33 procent.

Tillgängligheten i svensk och nordisk kärnkraft var 84 procent respektive 80 procent under veckan. Ringhals 1 och Olkiluoto 2 är i revision och väntas åter i drift den 3:e respektive 19:e juni.

Post Navigation