Sammanfattning

Senast ändrad: 2020-04-22 08:07

Dela på Twitter
Dela på Facebook
Dela på Linked In

  

PrintHeader

Här sammanfattar vi nuläget på elmarknaden.

Historiskt låga priser

Medelspotpriset för SE3 sjönk med 23 procent under mars månad till 15 öre/kWh jämfört med månaden innan vilket är det lägsta mars-priset sedan 2002. Orsakerna går att finna i det milda vädret och effekter av Coronakrisen som håller ner elanvändningen både på kort och längre sikt samt välfyllda vattenmagasin. Samtidigt fortsätter vindkraftutbyggnaden vilket i allt större utsträckning påverkar elpriset.

Över normala nivåer i vattenmagasinen

Tillrinningen i Sverige har varit större än normalt och i Norge dubbelt så stor jämfört med normalt under årets första 14 veckor vilket är en anledning till att magasinnivåerna nu är över de normala i både Sverige och Norge. I Sverige var magasinsnivån 32 procent under vecka 14, vilket är 10 procentenhet över medelnivån. I Norge var fyllningsgraden 41 procent och 6 procentenheter över medianvärdet.

Rekordstor nettoexport under året

I genomsnitt har drygt 3,6 TWh el producerats under veckorna 11–14. Elanvändningen var i genomsnitt knappa 3,0 TWh/vecka vilket gav en nettoexport på 0,7 TWh/vecka. Hittills i år är nettoexporten 55 procent högre än under samma period under 2019. Senast Sverige nettoimporterat el på veckobasis var vecka 35 år 2018.

Källa. Energimyndigheten

Post Navigation