Läget på elmarknaden vecka 20, 2017

I veckans läget på elmarknaden: Lägre spotpriser då vårfloden startar.

Systempriset var i genomsnitt26,9EUR/MWh under veckanvilket är 16 procent lägre än föregående vecka. De svenska spotpriserna minskade med 13 procent jämfört med föregående vecka och var i genomsnitt 28,1 EUR/MWh för samtliga elområden utom SE4 som var 28,3 EUR/MWh.

En anledning till lägre spotpriser är högre temperaturer och att snösmältningen har startat. Sveriges magasinnivå steg med 1 procentenhet och Nordens magasinnivå var oförändrad från förra veckan. Nivåerna i de nordiska vattenmagasinen var vid ingången av veckan 27 procent vilket är 11 procentenheter under det normala. Den stora skillnaden beror på att vårfloden normalt brukar ha fyllt på magasinen mer vid denna tid på året.

Terminspriserna för el sjönk också något från föregående vecka. Nästkommande månad handlades för 23,4 EUR/MWh som ett veckomedel medan nästkommande kvartal och år handlades 23,2 respektive 22,9 EUR/MWh.

Bränslepriserna för kol och olja och gas steg under veckan med tre procent och handlades i genomsnitt för 73,9 USD/ton respektive 52,4 USD/fat. Priset på gas var i det närmaste oförändrat jämfört med föregående vecka på 15,5 EUR/MWh.

Tillgängligheten i svensk och nordisk kärnkraft var 84 procent under veckan.

Källa.Energimyndigheten

”Vi är väldigt rädda för att detta ska fortsätta.”

Av John Uggla

17 maj 2017

 

Elnätspriserna höjdes kraftigt förra året och nu räds organisationen Nils Holgerssongruppen nya höjningar. (Foto: TT)

Priserna på elnät höjdes kraftigt förra året, konstaterar Nils Holgerssongruppen – en organisation som finansieras av Riksbyggen, HSB hyresgästföreningen och SABO – i en ny rapport, uppger SVT Nyheter. I snitt ökade priset med 7,5 procent men på exempelvis Gotland ökade elnätspriserna med så mycket som 12,3 procent 2016.Vidare visar statistiken att Vattenfall står för den största höjningen förra året, 11,2 procent, följt av Ellevio på 9,5 procent och Eon med 9,3 procent.
Nu vill Mari-Louise Persson, energistrateg som arbetar för Nils Holgerssongruppen, att regeringen agerar.
”Vi tycker inte det är bra. Det drabbar miljontals konsumenter där ute som inte har möjlighet att välja något annat /…/ Vi ser att den elnätsreglering vi har i dag inte fungerar och vi vill att regeringen ser över det. Vi vill att avkastningskraven blir lägre”, säger hon till SVT.

Senast ändrad: 2017-05-09 09:38

I veckans Läget på elmarknaden: prisuppgången på elcertifikat har avstannat.

Systempriset sjönk under veckan, en minskning med 11 procent jämfört med föregående vecka. De svenska spotpriserna hamnade på 29,4 EUR/MWh för samtliga elområden.

Terminspriserna för el nästkommande månad och kvartal sjönk under veckan och handlades för 23,9 respektive 23,8 EUR/MWh som veckomedel. Terminspriset för nästkommande år blev oförändrat och handlades för 23,4 EUR/MWh.

Prisuppgången på elcertifikat som inträffade efter att propositionen om förlängningen av elcertifikatsystemet till 2030 med en ambitionshöjning på 18 TWh publicerades har nu avstannat och under veckan föll priset tillbaka med ca 6 procent och handlades för 76,8 SEK/MWh.

Nivåerna i de nordiska vattenmagasinen var vid ingången till veckan 27 procent, vilket är cirka 3 procentenheter under det normala, dvs oförändrat.

Tillgängligheten i svensk kärnkraft var 90 procent under veckan. Ringhals 1 är nu tagen ur drift för revision och beräknas vara tillbaka i produktion den 3 juni. Forsmark 3 kommer att tas ur drift den 27 maj för ett oplanerat underhåll, tillbaka i drift den 3 juni. Men då är vi inne i en period med lägre efterfrågan.

Senast ändrad: 2017-04-25 09:40

I veckans läget på elmarknaden: Ökade priser på elcertifikat, propositionen om en förlängning av elcertifikatsystemet har påverkat ökningen.

Systempriset ökade med 7 procent jämfört med föregående vecka. De svenska spotpriserna ökade däremot marginellt med några få procent jämfört med föregående vecka och låg runt 27 EUR/MWh.

Terminspriserna för el nästkommande månad, kvartal och år låg på ungefär samma nivå som förgående vecka, vilket innebär veckomedel på 26,0, 23,7 respektive 23,4 EUR/MWh.

Priset på elcertifikat ökade under veckan och steg med knappt 9 procent från föregående vecka till 76 SEK/MWh. Under veckan presenterades en proposition innehållande en förlängning av elcertifikatsystemet till 2030 med en ambitionshöjning på 18 TWh, vilket påverkat prisökningen.

Nivåerna i de nordiska vattenmagasinen var vid ingången till veckan 30 procent, vilket är cirka 3 procentenheter under det normala och en viss förbättring.

Tillgängligheten i nordisk kärnkraft var 90 procent under veckan. Forsmark 3 var tillbaka i full drift i slutet av veckan efter några dagars avstängning pga ett bränsleläckage.

Senast ändrad: 2017-03-28 09:34

 

I veckans Läget på elmarknaden berättar vi om att det var ett något högre systempris och spotpriser under den gångna veckan. Underhåll på kablar påverkar fortfarande överföringen mellan Sverige och Norge.

Även denna vecka var spotpriserna något högre i Norge än i resterande Norden, med undantag för NO4 där priserna var som lägst. En anledning till prisskillnaderna var fortsatt underhåll på flera kablar vilket hade betydelse för överföringen mellan Sverige och Norge.

Terminspriserna för el nästkommande månad, kvartal och år sjönk något. Priserna för kommande kvartal på olja, kol och gas föll något under veckan vilket även priset på utsläppsrätter gjorde. Utsläppsrätter för december 17 sjönk med 4 procent. Även priset på elcertifikat, för mars 2018, sjönk 3 procent jämfört med vecka 11.

All kärnkraft i Norden fortsatte vara helt tillgänglig under i stort sett hela veckan. Under helgen togs F3 ur drift för en 8 dagars avställning för att åtgärda ett bränsleläckage.

Nivåerna i de Nordiska vattenmagasinen var vid ingången till veckan 35 procent, vilket är cirka 5 procentenheter under det normala.

Källa. Energimyndigheten.

 

Senast ändrad: 2017-03-14 09:57

I veckans läget på elmarknaden berättar vi bland annat om att spotpriset på el fortsätter att öka.

Systempriset för el fortsatte att öka en ökning med 7 procent från föregående vecka. De svenska spotpriserna steg med runt 10 procent och i Danmark steg spotpriserna ännu mer, uppåt 20 procent.

Terminspriserna för el fortsatte däremot att sjunka och för nästkommande månad gick priset ned med 3 procent. Terminspriserna för kol, olja och gas sjönk något under veckan, mellan 4 och 5 procent. De för veckan ingående nivåerna i de svenska och nordiska vattenmagasinen är fortfarande en bit under det normala, 40 respektive 31 procent.

Tillgängligheten för kärnkraften i Sverige och Norden är fortsatt hög, runt 100 procent under veckan.

Källa. Energimyndigheten

Senast ändrad: 2017-02-28 08:59

I Läget på elmarknaden vecka 8 kan man bland annat läsa om negativa elpriser i Norden och att elcertifikatpriset steg under veckan.

Under veckan som gick noterade Danmarks båda elområden negativa priser under ett antal timmar. I sammanhanget kan man notera att Tyskland också hade negativa priser under veckan som gick. Anledningarna till de negativa priserna var stor vindkraftsproduktion samtidigt som det var låg elanvändning under dessa timmar.

För de svenska elområdena sjönk elpriser med ca 11-16 procent, inga prisområdeskillnader noterades således på veckomedelpriset för de svenska elområdena.

Terminspriset för el nästkommande månad, kommande kvartal och år steg under veckan som gick med 4-7 procent. Priset på elcertifikat vände uppåt under veckan. Tillgängligheten i svensk och nordisk kärnkraft har varit kring 100 procent hela veckan.

Källa: Energimyndigheten

Senast ändrad: 2017-02-21 09:33

Elpriserna vände nedåt under förra veckan och elcertifikatpriset hamnade under rekordlåga 50 SEK/MWh.

Systempriset gick i genomsnitt ned med 11 procent från veckan innan. Spotpriserna i Norden sjönk mellan 3-27 procent. Veckans högsta genomsnittliga pris fann vi i SE4.

Terminspriset för el nästkommande månad och kommande kvartal sjönk något medan priset för år var oförändrade. Terminspriserna för kol och gas gick ned med 4 respektive 9 procent medan oljepriset var oförändrat jämfört med föregående vecka.

Priset på elcertifikat fortsatte sin nedgående trend och när veckan var över kunde nya rekordlåga nivåer konstateras. I genomsnitt sjönk priset med hela 20,4 procent och var i veckomedel 49,3 SEK/MWh. Föregående år var priset kring 140 SEK/MWh vid samma tid.

Källa; Energimyndigheten

2017-02-09

Den 5 juni kl. 12-13 var den timme då solel under 2016 svarade för den största andelen av Sverige elproduktion. Andelen solel var då 0,43 %. Sveriges totala elproduktion inmatad till nätet var under denna timme 10 794 MW, varav 46,75 MW var solkraft.

Från nätägare finns en viss oro över solelens variabla produktion. Är nätägarens oro befogad? Knappast idag. Och knappast i morgon heller. Om solel skulle vara 10 gånger så stort som idag skulle det fortfarande bara vara som mest 4,2 % av Sveriges elproduktion under en timme, antaget att den övriga elproduktion är lika stor.

Under 2015 var Sveriges elproduktion 158 TWh. Om vi antar att den svenska elproduktionen var i samma härad under 2016 stod solel för ungefär 0,1% av den svenska elproduktionen.

Vi ligger en bit efter de länder i världen som har högst andel solel nyligen angavs att Honduras med 10,2% solel under 2016 var första landet som inte var en ö, som passerade 10% solel i ett lands elmix.

Kan Sverige också nå 10% solel i vår elmix?

Ja! På lång sikt…

Solel inmatad till nätet per månad under åren 2014-2016. Data från Svenska Kraftnäts statistik.

Källa. Bengts nya villablogg.

Läs om hur vintervädret och överföringsbegränsningar påverkade den nordiska prisbilden i veckan som gick, i Läget på elmarknaden för vecka 5, 2017.

Systempriset gick i genomsnitt upp med 4 procent från veckan innan och spotpriserna i Norden ökade mellan 3-8 procent. Högst var priset i SE4 Terminspriserna för el nästkommande månad, kvartal och år ökade 3-10 procent på grund av prognoser om kallare och torrare väder.

Priset på elcertifikat, vars nedgång påtalades i ”Läget på elmarknaden v4 2017”, fortsatte nedåt. I genomsnitt sjönk priset med ytterligare 3,6 procent.

Nederbörden i Norden var under det normala även vecka 5 vilket är en förklaring till att nivåerna i vattenmagasinen är fortsatt låga i jämförelse med normalvärden för årstiden.

Källa. Energimyndigheten.