Senast ändrad: 2017-06-20 09:29

I veckans Läget på elmarknaden rapporterar vi om något högre spotpriser i Sverige under veckan.

För oss gäller det att fokusera på förändringar i procent. Det inverkar ju på vårt rörliga pris.

Systempriserna* ökade med knappt 3 procent från föregående vecka med ett genomsnittspris på 24,2 EUR/MWh. Genomsnittspriserna i Sverige låg på samma nivå i SE1- SE3 medan SE4 avvek och var något högre, 26,4 EUR/MWh.

Terminspriserna** för el ökade med 2 procent för kommande månad och kvartal, vilket innebär ett veckomedel på 22,8 och 24,5 EUR/MWh. Även terminspriset för nästkommande år ökade med 1 procent och hamnade på 24,7 EUR/MWh.

Olje- och gaspriserna sjönk med 5 respektive 3 procent från föregående vecka, där genomsnittspriset låg på 47,7 USD/fat och 14,7 EUR/MWh. Kolpriset ökade med 1 procent från föregående vecka och handlades i genomsnitt för 77,9 USD/ton.

De nordiska vattenmagasinen är åter nästan på normala nivåer. Medan magasinen i Sverige fortsatt är långt ifrån de normala nivåerna. Magasinfyllnadsgraden i Sverige var vid ingången till veckan 45 procent, vilket är cirka 11 procentenheter under det normala.

Tillgängligheten i svensk kärnkraft sjönk aningen, och låg på 70-71 procent under veckan. Detta sedan Ringhals 1, Ringhals 3 och Olkiluoto 2 fortsatt är i revision.

Källa. Energimyndigheten.

  • Systemprisär det spotpris på el som beräknas av den nordiska elbörsen, Nord Pool, under förutsättningen att det finns oändlig överföringskapacitet mellan de nordiska elspotområdena. Systempriset utgör referenspris för finansiella kontrakt på Nord Pool.
  • Medtermin menas ett avtal om köp vid en framtida tidpunkt till ett bestämt pris

Post Navigation