Senast ändrad: 2017-06-27 09:29

I veckans Läget på elmarknaden rapporterar vi om låg tillgänglighet på kärnkraft.

Under vecka 25 har spotpriserna stigit i samtliga svenska budområden, en ökning med 2 procent. Överföringskapaciteten var begränsad från Polen, Danmark och SE3, vilket medförde högre spotpriser i SE4 än i övriga svenska budområden. Priset på kol steg, en ökning med 2 procent. Olje-och gaspriserna sjönk en nedgång med 7 respektive 1 procentenheter från föregående vecka. Även terminspriserna sjönk med 4 respektive 3 procent på månads och kvartalsbasis, men var oförändrade på årsbasis.

Oskarshamn 1 drabbades av ett driftstopp, vilket ledde till att den 19 juni togs beslutet att tidigarelägga avvecklingen, tio dagar innan planerat. Vidare har Ringhals 1 skjutit upp slutdatumet för sin revision från 7 juli till 31 augusti, och Olkiluoto 2 sköt upp slutdatumet för sin revision från 19 juni till 8 juli. Detta har medfört lägre tillgänglig kapacitet från kärnkraften under veckan.

Handel av elcertifikat fortsatte nedåt och minskade med 2 procent.

Källa. Energimyndigheten

Post Navigation