Från och med 1 juli är det ännu dyrare med el efter att energiskatten höjts – och ännu en höjning väntas 2019.

De som drabbas allra värst är villaägarna med stor elförbrukning.

1:a juli höjdes energiskatten för Sveriges hushåll med 3 öre, från 29,5 till 32,5 öre per kilowattimme. Nästa höjning av energiskatten kommer i januari 2019, då skatten höjs till 33,7 öre per kWh.

Skatten innebär att en normal villa med en årsförbrukning på 25000 kWh får betala cirka 1000 kronor mer i skatt per år, om man även räknar med moms. Höjningen av energiskatten väntas dra in cirka 3,3 miljarder kronor per år till statskassan.

Ersätter skatt på kärnkraft

Enligt regeringens energiöverenskommelse fasas skatten på “termisk effekt i kärnkraftsreaktorer” ut, och ersätts med en höjning av energiskatt för hushåll och tjänsteföretag.

 

Det rörliga elpriset har de senaste åren gått ner, från ett snittpris på 60 öre/kWh 2010 till 32 öre/kWh i dag. Orsaken är framför allt utbyggnaden av vindkraft som i dag står för 10 procent av svensk elproduktion.

– Personligen tycker jag det är hyckleri. När elpriset var högt sa man att elmarknaden fungerade. När nu elpriset är lågt, på grund av vindkraft, så höjer man elpriset via en skattehöjning.

Minst drabbade blir lägenhetskunderna. Deras kostnadshöjning väntas bli 105 kronor per år för en årlig elanvändning av 2000 kilowatt-timmar.

– Skattehöjningen slår hårdast mot dem som har lite högre förbrukning. Nu under sommaren kommer man inte märka så mycket eftersom man inte använder så mycket el. Men höjningen kommer att smyga sig på under hösten och vintern när elkonsumtionen går upp,

 

Gå med i mitt Elnätverk så att du kan luta dig tillbaka i soffan utan att hamna i elleverantörernas tillsvidareavtal: www.boraselhandel.se/elnatverket/

Post Navigation