Här sammanfattar vi nuläget på elmarknaden.

Elpriset steg under juli månad

Medelspotpriset för SE3 steg med drygt 42 procent under juli månad till 37 öre/kWh jämfört med månaden innan. Dock så var det betydligt lägre än förra sommaren då juli priset hamnade på 54 öre/kWh, ca 46 procent högre.

Normal nivå i vattenmagasinen

Magasinnivåerna i Sverige ligger runt det normala medan Norge har ett underskott. I Sverige var magasinsnivån 77 procent under vecka 31 vilket kan jämföras med en medelnivå på 76 procent. I Norge var fyllningsgraden 74 procent under vecka 31 jämfört med medianvärdet 80 procent (perioden 1990–2018).

Slutkundernas elkostnad minskar

För en lägenhetskund i SE3 blev det rörliga elpriset 49,5 öre/kWh i juni medan det för en kund i villa med elvärme hamnade på 36,1 öre/kWh. Dessa två avtal har sjunkit kraftigt sedan årsskiftet, 39 respektive 47 procent.

Fortsatt nettoexport av el

Under de senaste 4 veckorna har i genomsnitt 2,5 TWh el producerats per vecka. Elanvändningen var samtidigt i genomsnitt 1,9 TWh/vecka vilket är något mindre än den genomsnittliga användningen för perioden. Hittills i år har Sverige nettoexporterat drygt 17 TWh totalt.

Senast ändrad: 2018-01-09 09:48

Ökade spotpriser under årets första vecka

Under årets första vecka steg spotpriserna i de svenska budområdena med 7 procent.
I Danmark och Tyskland ökade spotpriserna med hela 40 (DK1), 31 (DK2) respektive 30 procent under vecka 1 jämfört med föregående vecka. Det förekom även negativa timpriser i båda länderna.
Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år förändrades från föregående vecka med -1, -26 respektive 1 procent.

Priset på olja ökade med 1 procent.
Genomsnittspriset på gas sjönk med 2 procent. Kolpriset var i princip oförändrat.

Tillgängligheten i den svenska och nordiska kärnkraften sjönk med 6,procent respektive 4,8 procent under veckan på grund av avbrott på Forsmark 3.

Senast ändrad: 2017-12-19 09:29

   

Stigande spotpriser under veckan.

I de svenska budområdena ökade spotpriserna med 13 procent i SE1 och SE2, 12 procent i SE3 samt 16 procent i SE4.
Terminspriserna för el för nästkommande månad, kvartal och år sjönk från föregående vecka med mellan 3-4 procent.

Priset på olja ökade med 2 procent.

Genomsnittspriset på kol ökade med 3 procent. Gaspriset var emellertid i princip oförändrat

Tillgängligheten i den svenska och nordiska kärnkraften var hög under föregående vecka och samtliga reaktorer var i full drift.

Källa. Energimyndigheten.

2015-11-25

Kärnkraftsprofessorn: Fjärde generationens reaktorer ersätter fossilt

 

Effektivare, säkrare – och kanske billigare. Fjärde generationens kärnkraftsreaktorer har potential att sänka utsläppen av koldioxid samtidigt som problemen med dagens kärnkraft minskar. Men än så länge finns tekniken bara på ritbordet.

Läs: http://www.nyteknik.se/tekniknyheter/article3947092.ece

2014-10-07

I gårdagens och dagen tidningar läser vi att Fortum skall sälja ut elnäten i Sverige.

Finländska Fortum skall senare i oktober offentliggöra en försäljning av energibolagets svenska elnät för ca 53 miljarder kronor.
I december i fjor såldes det finländska nätet för motsvarande 22 miljarder till ett kanadensiskt bolag.

Jag har tidigare skrivit om det tre värsta nätprofitörerna i Sverige. De tre är Fortum, Vattenfall och Eon.

En ny ägare som köpt anläggningarna till ett högt pris önskar sannolikt ha en rejäl avkastning, vilket kan rendera ytterligare höjningar av nätkostnaderna för abonnenterna.
Vi kan bara hoppas att Energimyndigheten kan hålla nere påslagen. Företagen har ju monopol. Som konsument kan man ju inte byta.

Här är mitt tidigare inlägg.
” 2014-09-06

Elnätsavgifter skall sänkas!

I går fattade regeringen beslut om skärpta regler för landets elnätsbolag, för att garantera att de inte tar ut oskäliga avgifter. I praktiken väntas nu elnätsavgifter att sjunka med sammanlagt tiotals miljarder under kommande intäktsperiod 2016-2019.

De nya reglerna träder i kraft den 1/11 2014.”

Elnätsavgifter skall sänkas!

I går fattade regeringen beslut om skärpta regler för landets elnätsbolag, för att garantera att de inte tar utoskäliga avgifter. I praktiken väntas nu elnätsavgifter att sjunka med sammanlagt tiotals miljarder under kommande intäktsperiod 2016-2019.

De nya reglerna träder i kraft den 1/11 2014.

(SvD 2014-09-05)

 

Inget annat land i Europa bygger ut sin vindkraft till havs som Tyskland. Dagens kapacitet på 500MW blir fem gånger så stor när alla vindkraftsparker som håller på att byggas står klara. Ytterligare 6,6 GW är beslutade och hela 28 GW befinner sig på planeringsstadiet.

Eftersom den tyska nordsjökusten är nationalpark måste snurrorna byggas långt från land.

Vinden är starkare och mer stabil än på land, vilket ger fler drifttimmar med full effekt och stabilare elproduktion.

Acceptansen från befolkningen är stor eftersom vindkraftstornen varken syns eller hörs från land.

Man räknar med att priset på havsbaserad vindkraft skall vara ner på motsvarande 70 öre/kWh.

Under maj betalade jag själv 38 öre/kWh dvs något mer än 50% av det beräknade priset från tyska vindkraftverk . Under uppbyggnadsperioden, med stängda tyska kärnkraftverk, riskerar svenska konsumenter en prisökning för att finansiera tysk utbyggnad av vindkraft!

Skutt uppåt på elpriset.

Elpriserna i Sverige har tagit ett skutt uppåt inledningsvis den här veckan. I förra veckan låg spotpriserna på mellan 25 & 35 öre/kWh på den nordiska elbörsen. I går steg priserna till nästan 47 öre. Anledningen är låg kärnkraftsproduktion och underskott i vattenkraftens magasin.

I vårt grannland Norge ligger däremot priserna betydligt lägre. Måndagens pris ligger mellan 14 & 37öre/kWh, varierande beroende på vårfloden.

Man bör kanske fundera över varför vårfloden i Sverige, med risken för omfattande översvämningar inte också gör att priserna kan hållas låga?

I dag den 28/5 ligger priserna i Sverige mellan 17 & 42 öre/kWh.

Lyssna på Klotet den 7/5 som handlar om att producera egen el: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/369392?programid=3345

Olle Älvero i Alingsås köpte solceller via Vattenfall för 50 000 kronor. Nu måste han momsregistrera sig och är besviken över att Sverige valt att krångla till sina regler för de som vill minska klimatutsläppen. Regeringens förslag på en ny skatterabatt gör det till en förlustaffär att ha solpaneler på taket hävdar Svensk Energi. Energiministern kontrar med att branschen sprider felaktiga och vilseledande påståenden. Klotet har rett ut vad som gäller. och varför elbolagen lobbar i EU för att det inte ska vara så lönsamt att tillverka sin egen solel. Programledare: Marie-Louise Kristola.

 

Elavbrott kostar samhället miljarder.

De stora elnätsföretagen Vattenfall, Fortum och Eon är de som har störst problem med långa elavbrott, enligt en rapport från energimarknadsinspektionen (EI).

Rapporten visar en oroväckande trend för avbrotten i tätorter och det kommer EI att följa upp i sin tillsyn. Överlag kan man konstatera att skillnaderna i leveranssäkerhet omotiverat stora såväl mellan olika nätföretag som inom dem.

Vattenfall toppar listan både när det gäller antal avbrott och antalet avbrott som varade längre än 24 timmar.

EI uppskattar kostnaden för elavbrott under 2012 till närmare 1 miljard kronor.
SvD 2014-02-25