Inget annat land i Europa bygger ut sin vindkraft till havs som Tyskland. Dagens kapacitet på 500MW blir fem gånger så stor när alla vindkraftsparker som håller på att byggas står klara. Ytterligare 6,6 GW är beslutade och hela 28 GW befinner sig på planeringsstadiet.

Eftersom den tyska nordsjökusten är nationalpark måste snurrorna byggas långt från land.

Vinden är starkare och mer stabil än på land, vilket ger fler drifttimmar med full effekt och stabilare elproduktion.

Acceptansen från befolkningen är stor eftersom vindkraftstornen varken syns eller hörs från land.

Man räknar med att priset på havsbaserad vindkraft skall vara ner på motsvarande 70 öre/kWh.

Under maj betalade jag själv 38 öre/kWh dvs något mer än 50% av det beräknade priset från tyska vindkraftverk . Under uppbyggnadsperioden, med stängda tyska kärnkraftverk, riskerar svenska konsumenter en prisökning för att finansiera tysk utbyggnad av vindkraft!

Post Navigation